Groepspraktijk met psychologen, psychotherapeuten, relatietherapeuten, seksuologen, bemiddelaars en coachen op de grens van Leuven met Kessel-lo en Heverlee.
Groepspraktijk met psychologen en therapeuten in Leuven.
team > Marly Balcer

Marly Balcer - Groepspraktijk Leuven

Marly Balcer, psychotherapeut en kinderpsycholoog, therapie kinderen
E-mail: marly[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]praktijk[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]-traject
Telefoon: 0485/08.81.80
Adres: groepspraktijk Traject - Tiensesteenweg 1, 3010 Kessel-Lo (Leuven)
Wegbeschijving: open onze contact pagina, of toon op kaart vanuit Leuven, Kessel-Lo, Heverlee of te voet van Leuven station

Interactionele Vormgeving

Een integratieve aanpak voor adolescenten en volwassenen

In the middle of difficulty lies opportunity”. Albert Einstein

Interactionele Vormgeving (I.V.) is een nieuwe therapeutische vorm waarbij, vanuit een integratieve en eclectische visie, verschillende therapeutische stromingen gecombineerd worden tot een nieuw holistisch model. I.V. heeft haar wortels in de Humanistische psychologie (persoonsgerichte en experiëntiële benadering) en de Systeemtheorie. Ze wordt ook gevoed door de Jungiaanse analytische psychologie, Cognitieve gedragstherapie, Gestalttherapie, Psychosynthese, Bio-energetica, Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) en de Contextuele benadering. Elke stroming heeft zijn unieke kracht en net zoals dat ieder mens uniek is, is elke aanpak tijdens de therapie ook uniek. 

Door deze verschillende benaderingen te combineren hebben ze een krachtiger effect. Dit wil zeggen dat we tijdens de therapie mogelijks zowel praten als ervaren, in het heden zijn maar ook in het verleden als in de toekomst, werken met onszelf alsook de ander, werken met het verstand als ook het buikgevoel en creativiteit. Dit alles afgestemd op jou talenten en wat je op dat moment nodig hebt. Welk pad we ook volgen, het doel is steeds hetzelfde: mentaal aansterken en op eigen kracht verder kunnen. Kernwoorden in dit proces zijn: empowerment (bekrachtiging) en ownership (eigenaarschap). We gaan samen op weg om het leven te scheppen dat jij graag wil.

Deze manier van werken past goed bij adolescenten en volwassenen

Thema’s die aan bod kunnen komen:

 • algemeen gevoel van ongelukkig zijn
 • gevoel van 'vast' te zitten
 • burn-out/energieverlies
 • hechting; moeilijkheden ervaren om met anderen in contact te gaan
 • somberheid/depressie
 • trauma 
 • overweldigende emoties: angst, leegte, schaamte, boosheid, verdriet, ...
 • laag zelfbeeld/eigenwaarde
 • (seksueel) misbruik en mishandeling
 • vastlopende familie relaties
 • dynamieken over de generaties heen 
 • lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • verhoogde prikkelbaarheid
 • moeilijkheden ervaren bij het stellen of respecteren van grenzen
 • ...

Kindertherapie

Een creatieve aanpak voor kinderen en jongeren van 12 tot 99 jaar.

Ieder kind, iedere jongere en ieder gezin is uniek. In hun uniek zijn en in hun samenwerking, lopen ze soms vast in overweldigende emoties, angsten of patronen. Dit geeft interne spanningen en heeft als gevolg dat de relatie met zowel zichzelf als met de ander onder druk komt te staan. Dit houdt de ontwikkeling van het kind en het gezin tegen waardoor je 'vast' komt te zitten. Veel methodieken in de begeleiding van (jong)volwassenen zijn minder bruikbaar in het werken met kinderen. Kinderen vragen vaak een andere taal: een doe-taal, een voel-taal, een speeltaal, een woordeloze taal. Vanuit verschillende therapeutische invalshoeken, creatieve en speelse technieken wordt er afgestemd op het unieke zijn van het kind/gezin : tekenen, schilderen , boetseren, bewegingsexpressie, ademhaling – en ontspanningsoefeningen, visualisaties, lichaamsgericht werken, oplossingsgerichte oefeningen, verhalen en symboolcommunicatie. Alle creatieve werkvormen die uiting kunnen geven aan wat we ervaren zijn constructief voor onze ontplooiing.

"Creativity is intelligence having fun". Albert Einstein

De belangrijkste vormen van heling en ontplooiing zijn veerkracht en verbinding. Dit voorziet draagkracht om doorheen moeilijke periodes te gaan. Dit helend potentieel zit al in ieder kind, (jong)volwassene en gezin. Op een integratieve manier gaan we samen op zoek om het zelfhelend vermogen van het kind terug aan te sterken zodat de gezonde innerlijke kind stukken draagkracht kunnen bieden aan de gekwetste stukken. Omdat kinderen ingebed leven in een context komt ook het spreken en begeleiden van ouders en het bouwen van een samenwerkingsrelatie aan bod

Thema’s die aan bod kunnen komen:

 • Ik en mijn verleden: trauma, verlies, angsten, hechting, boosheid, ... 
 • Ik en mijn omgeving/gezin: grenzen, sociale vaardigheden, (v)echtscheiding, kind-oudergesprekken, hulpbronnen , ...
 • Ik en mijn lichaam: angsten, trauma, grenzen, spanning-ontspanning, eigenwaarde , boosheid, verdriet
 • Ik en mijn toekomst: dromen en verlangen, plannen, ...

Binnen het kader van onze groepspraktijk Traject word ik ook actief bijgestaan door een team van collega therapeuten, coachen en bemiddelaars. Hierdoor kunnen wij je als team ook professionele ondersteuning bieden voor andere aspecten van je situatie, als dit nodig zou zijn.

Marly Balcer

Ik ben mijn loopbaan begonnen als medisch laborante in het experimenteel onderzoek aan de KU Leuven. Alhoewel dit een zeer leerrijke ervaring was, voelde ik dat mijn hart ergens anders lag. Ik besloot de zoektocht naar mijn passie in te zetten. Dit leidde tot het behalen van een graduaat sociaal cultureel werk waar ik ontdekte dat werken met kwetsbare groepen meer aansloot bij mijn talenten en behoefte om de mensheid te ondersteunen. Deze opleiding was de springplank naar een psychotherapeutische opleiding Interactionele Vormgeving. Ahhhaaaaa! Bingo, ik had het gevonden, mijn vonk, mijn passie! Deze integratieve opleiding heeft mij een stevige basis gegeven om te werken met zowel de psyche, het lichaam als de ziel. De behoefte om me ergens in vast te bijten leidde tot het volgen van een gespecialiseerde opleiding kindertherapie. Hier ontdekte ik dat in het werken met kinderen en gezinnen de belangrijkste vormen van heling huizen: veerkracht en verbinding. Daar ben ik door geboeid en wil ik mij volop voor inzetten.

Net als in de experimentele wetenschap is de psychotherapie geen veld waar er kant en klare oplossingen te rapen vallen. Net als in een laboratorium is psychotherapie een gerichte zoektocht naar hoe de natuur, je unieke zelf, werkt. Dit is voor iedereen anders. Het is proberen, vallen en opstaan, gieren en brullen om terug verbinding te maken met je Authentieke Zelf die je de kracht en de moed geeft om andere keuzes te maken en terug in beweging te komen. Dit doe je niet alleen maar dit doen we samen. We gaan vanuit een respectvolle samenwerkingsrelatie samen op pad om vanuit je eigen krachten en talenten je zelfhelend vermogen te versterken. Dit doen we vanuit een "niet-oordelende houding", met mildheid en aandachtige aanwezigheid voor jouw behoeften, eigenheid en leefomgeving.

Als I.V.-therapeute ben ik aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving en heb ik hun gedragscode onderschreven. Vanuit deze visie blijf ik mezelf bijscholen.

De doelgroep waar ik mee werk:

 • kinderen/jongeren vanaf 12 jaar 
 • adolescenten en volwassenen

Opleiding en ervaring

 • 2003-2007: Bachelor Medische Laboratorium technologie
 • 2007-2019: Medisch laborante experimenteel onderzoek KUleuven/VIB
 • 2009:Opleiding BTC-CTB: Duurzaam ontwikkelingswerk en hulpverlening, thema; empowerment en ownership
 • 2009 – 2015: Graduaat sociaal cultureel werk, CVO SSH Heverlee 
  • 2009- 2010 : Stage Buurthuis ‘t Lampeke (Leuven), afdeling Jeugdwerking ’Den Tube‘ : Activiteiten begeleiding voor kwetsbare jongeren
  • 2010 : Stage Nanri vzw (India), Werken met vrouwen en kinderen in armoede
  • 2011- 2012:  stage Nanri vzw (België), Noord-Zuidwerking India en Nepal
  • 2016 : Stage ‘t Hoeckhuys (Leuven): activiteitencentrum voor personen met een psychiatrische kwetsbaarheid.: begeleiding, yogales en creatief fotoproject (thema: verbinding)
  • 2016 Eindwerk: Motiveren van personen met een psychiatrische kwetsbaarheid mbv de theorie van Meervoudige Intelligentie kwetsbaarheid
 • 2009/2012/2015: Cursus Intuïtieve Ontwikkeling, Timotheüs vzw
 • 2012-2016: 4-jarige opleiding Psychotherapie Interactionele Vormgeving, Educatieve Academie, Antwerpen-Berchem
  • 2014 -2016 : Stage Touw vzw en eigen praktijk
  • Eindwerk: Intuïtie als empowerment-tool bij de cliënt 
 • 2013-huidig: Inwonend vrijwilliger in het huis van lang verblijf; volwassenenwerking Pleegzorg Vlaams-Brabant: begeleiding van volwassenen met een mentale en/of fysieke handicap
 • 2016 – 2019 : Psychotherapeut bij praktijk 'De verbinding' (Alken)
 • 2017: 2-daagse opleiding: Rouwverwerking, Educatieve Academie, Antwerpen
 • 2017: 2-daagse opleiding: Depressie en creatieve werkvormen, Educatieve Academie, Antwerpen
 • 2018- 2019: Gespecialiseerde jaaropleiding Kindertherapie, Educatieve Academie, Antwerpen-Berchem
 • 2019: Contextbegeleider te Monte Rosa vzw (bijzondere jeugdzorg) Jongeren leefgroep : Begeleiden van jongeren en hun gezin
  • 3 -daagse opleiding Sign of Safety
 • 2020:  2-daagse opleiding ‘Therapeutisch werken met kinderen en boosheid’, Educatieve Academie, Antwerpen