Groepspraktijk met psychologen, psychotherapeuten, relatietherapeuten, seksuologen, bemiddelaars en coachen op de grens van Leuven met Kessel-lo en Heverlee.
Groepspraktijk met psychologen en therapeuten in Leuven.

Familiale bemiddeling

Het oplossen van een conflict vereist een gezonde dialoog tussen alle partijen. Een erkend familiaal bemiddelaar kan je helpen om de communicatie tussen alle betrokkenen te stroomlijnen. Door zich neutraal op te stellen en onbevooroordeeld naar iedereen te luisteren, is het voor een bemiddelaar vaak gemakkelijker om de precieze noden en wensen te begrijpen, dan iemand die het conflict van binnenuit beleeft. Zo wordt het als bemiddelaar mogelijk om de verwachtingen, noden en belangen van alle partijen te helpen verwoorden en begrijpen. Dit is een eerste belangrijke stap naar een productieve dialoog.

Via bemiddeling kan vervolgens gezocht worden naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Samen wordt er naar een evenwicht toegewerkt om zo tot duurzame afspraken te komen . Het bemiddelingsakkoord moet niet alleen het acute probleem oplossen, maar dient ook een stevig fundament te vormen voor de toekomst. Indien nodig of gewenst, kunnen deze afspraken later geformaliseerd worden bij de notaris of gehomologeerd worden in een vonnis door een rechtbank.

Bemiddeling gebeurt steeds op vrijwillige basis. Bemiddelingsgesprekken kunnen dus alleen maar worden opgestart als alle betrokkenen hier in mee willen gaan. Een conflict bemiddelen via een bemiddelaar is echter heel wat goedkoper dan een conflict beslechten in de rechtbank. Maar bovenal blijkt het bemiddelingsproces in de praktijk voor alle betrokkenen ook minder pijnlijk en de gemaakte afspraken zijn vaak duurzamer en meer toegespitst op de persoonlijke situatie van de betrokkenen. Een bemiddelaar dringt geen oplossingen op, maar optimaliseert de omstandigheden waarin betrokkenen zelf op zoek gaan naar de beste oplossing voor hun persoonlijk conflict.

Tot slot willen we ook nog vermelden dat een bemiddelaar gebonden is aan het beroepsgeheim. Alles wat in een bemiddeling aan bod komt, is dus van discretie verzekerd. Een bemiddelaar kan niet opgeroepen worden als getuige in een rechtbank. Ook de betrokkenen mogen informatie die tijdens de bemiddelingsgesprekken gedeeld werd, niet gebruiken in een gerechtelijke procedure.

Scheidingsbemiddeling tijdens of na echtscheiding

Tijdens echtscheidingbemiddeling komen alle aspecten aan bod die een scheiding vaak zo moeilijk en pijnlijk maken. Een scheidingsbemiddelaar kan hier dankzij de ervaring met talloze andere scheidingen, een belangrijke rol spelen om dit proces draaglijker te maken en aanzienlijk te verkorten. Ook wanneer de scheiding reeds achter de rug is, kunnen zich problemen aandienen.

Enkele voorbeelden waarbij een bemiddelaar in een echtscheiding kan bijstaan:

  • scheiding met onderlinge toestemming organiseren (ook voor niet-gehuwden)

  • proefscheiding helpen uitwerken

  • opstellen of aanpassen van een ouderschapsplan

  • alimentatie afspraken helpen vastleggen

  • onderhoudsgeld voor de kinderen herbekijken

Wanneer er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, wordt het scheiden uiteraard een heel stuk complexer, emotioneler en bijgevolg ook moeilijker. Terwijl het net dan zo belangrijk is om op een serene manier tot duurzame afspraken te komen. Niet alleen omdat ex-partners wel samen ouders blijven voor hun kinderen, maar vooral omdat de kinderen het zowiezo al moeilijk hebben met nieuwe situaties waarin ze onvrijwillig geplaatst worden. Via bemiddeling kan de echtscheiding op een meer rustige en natuurlijke manier verlopen dan in een rechtbank: niet via advocaten en rechters, maar via onderling overleg. De bemiddelaar zal zelf ook actief het welzijn van de kinderen helpen bewaken in de gemaakte afspraken. Bovendien kunnen de kinderen indien gewenst zelf ook gemakkelijker bij het proces betrokken worden, wat hen een eerste basis kan bieden voor het verwerken van de scheiding.

Bemiddeling in familiezaken

Een bemiddelaar in familiezaken kan je helpen met alle conflicten in de familiale en privé-sfeer

Enkele voorbeelden waarin een familiaal bemiddelaar een rol kan spelen:

  • het uitklaren van een onenigheid tussen broers en zussen

  • maken van afspraken over de zorg voor hulpbehoevende ouders

  • anticiperen op een mogelijke dispuut bij een nakende erfenis

  • een conflict tussen ouders en hun (volwassen) kinderen

Sociaal bemiddelaar

Een sociaal bemiddelaar helpt bij conflicten tussen mensen in zakelijke en andere sociale contexten. Zo kan met sociale bemiddeling bijvoorbeeld bemiddeld worden bij een conflict of een geval van pesten op de werkvloer.

Binnen de context van onze groepspraktijk werken er echter geen sociaal bemiddelaars. Omdat de term 'sociaal bemiddelaar' echter vaak verkeerd gebruikt wordt, leek het ons nuttig het verschil even toe te lichten.

Familiale bemiddelaars in ons team

Heb je nog vragen of wil je liever meteen een afspraak maken?
Aarzel dan vooral niet om ons te contacteren.

Wij streven we er naar om altijd de beste oplossing voor uw situatie te vinden. Het team bij Traject is zorgvuldig samengesteld om u ook bij te kunnen staan bij andere aspecten van de situatie of het probleem waar u met onze psychologen en psychotherapeuten aan wil werken.

Vanuit deze visie bekijken we bij Traject een probleem altijd als een geheel.