Groepspraktijk met psychologen, psychotherapeuten, relatietherapeuten, seksuologen, bemiddelaars en coachen op de grens van Leuven met Kessel-lo en Heverlee.
Groepspraktijk met psychologen en therapeuten in Leuven.

Een groepspraktijk met visie

In onze praktijk willen we dat iedereen aan bod kan komen en elke vraag is welkom. We helpen mensen om de mogelijkheden in zichzelf en hun omgeving te ontdekken, om hoopvol vooruit te durven kijken en het evenwicht in hun leven te herstellen. Want wij geloven in de kracht van groei en verandering die in ieder van ons verankerd zit.

In verbinding... met jou

Bij Traject stemmen we ons hulpaanbod op jou af. We benaderen je als mens in je geheel en in al je complexiteit, met aandacht voor de wisselwerking tussen jou en je omgeving. We richten ons op jouw noden en gaan samen op zoek naar jouw krachten en mogelijkheden. Wetenschappelijk onderzoek en denkkaders inspireren ons daarbij. Maar jij als uniek persoon, jij bent het belangrijkste vertrekpunt. Therapie is maatwerk.

We ontmoeten kinderen, jongeren en volwassenen rond uiteenlopende thema's, in het bijzonder gerelateerd aan de verschillende levensfasen. We verwelkomen cliënten in al hun diversiteit met open armen.

In verbinding... met elkaar

Als collega’s vinden we het belangrijk dat er zowel professioneel als persoonlijk voldoende steun en verbinding is. We zijn een team dat elkaar aanvult, zowel in kennis als werkwijze. Dat vormt een basis om elkaar te inspireren en nodigt uit tot (zelf)reflectie. Op die manier worden we gedragen door een warm en hecht team.

Om goede zorg te kunnen bieden investeren we zowel intern in onze teamwerking, als extern in het onderhouden van een stevig en kwaliteitsvol netwerk.

Alle Traject medewerkers engageren zich ertoe om deel te nemen aan intervisiegroepen, supervisie te volgen en regelmatig deel te nemen aan interne overlegmomenten, studiedagen en bijscholing. Ook zijn we allemaal verbonden aan een beroepsvereniging en houden we ons aan de ethische beroepscode die ze voorschrijft. We vormen een team van therapeuten met uiteenlopende vooropleidingen: diversiteit staat bij Traject voorop. We kiezen er dan ook bewust voor om zowel met jonge als meer ervaren en zowel met mannelijke als vrouwelijke therapeuten te werken.

In verbinding... met de samenleving

De huidige maatschappij brengt niet alleen kansen maar ook uitdagingen met zich mee. Dat geldt ook voor Traject. We streven naar een gezonde verhouding tot die maatschappij door steeds te zoeken naar een nieuwe balans tussen maatschappelijke ontwikkelingen en onze eigen koers. We willen onze eigenheid behouden en toch in de maatschappij staan en er actief aan deelnemen.

Wanneer we doorverwijzen of samenwerken met anderen, doen we dit zoveel mogelijk met diensten en hulpverleners die we kennen. We overleggen en stemmen af met collega's binnen en buiten ons team. Uiteraard gebeurt dat alleen na overleg en met toestemming van onze cliënten.

Het Traject team.