Groepspraktijk met psychologen, psychotherapeuten, relatietherapeuten, seksuologen, bemiddelaars en coachen op de grens van Leuven met Kessel-lo en Heverlee.
Groepspraktijk met psychologen en therapeuten in Leuven.

Gezinstherapie in Leuven

Gezinnen zijn geen statische systemen en door de jaren heen zijn ze aan heel wat veranderingen onderhevig. Een gezin gaat typisch door een aantal fasen: de geboorte van een kind, de periode met peuters en kleuters, opgroeiende pubers, kinderen die het huis verlaten, ... Elke fase en elke overgang naar een nieuwe fase brengt beweging en soms spanningen met zich mee.

Ook wijzigingen in de gezinssituatie zoals na een echtscheiding, het ontstaan van een nieuw samengesteld gezin, of het verlies van een gezinslid vraagt een grote aanpassing van de gezinsleden en kan soms moeizaam verlopen.

In een gezinstherapie wordt er ruimte gemaakt om even bij alle veranderingen stil te kunnen staan. Zo kan een gezin onder begeleiding van de gezinstherapeut op zoek gaan naar andere mogelijkheden en nieuwe kansen creëren om het evenwicht van het gezin terug te kunnen vinden.

Een gezinstherapeut kiest wel voor een 'meerzijdig partijdige opstelling'. Dit betekent dat de therapeut geen kant kiest voor één of meerdere gezinsleden en geen situaties of meningen beoordeelt of veroordeelt. Binnen een gezinstherapie moet de visie van ieder gezinslid in alle openheid aan bod kunnen komen. Daarom werkt een gezinstherapeut liefst met het volledige gezin. Uit ervaring blijkt dat dit niet altijd mogelijk is. Soms sluiten de andere gezinsleden dan in een latere fase bij de gezinstherapie aan, soms ook niet.

Afspraken over hoe vaak en wanneer je gezin langskomt, gebeuren in onderling overleg en kunnen evolueren doorheen de therapie.

Echtscheiding

Het stopzetten van een langdurige relatie of een huwelijk brengt heel wat veranderingen met zich mee. Een scheiding betekent een confrontatie met vele vormen van verlies en kent vele betrokkenen. Zowel voor partners als voor kinderen, maar ook voor grootouders en naaste familie brengt dit heel wat vragen met zich mee.

Enkele voorbeelden van vragen die na een echtscheiding naar boven kunnen komen, en waar binnen een gezinstherapie rond gewerkt kan worden:

 • Wat met de zorg voor de kinderen?

 • Hoe overleggen we over de opvoeding van de kinderen?

 • Hoe de kinderen ondersteunen en opvangen?

 • Wat met onze eigen pijn, verdriet, boosheid?

 • Hoe kan de toekomst eruit zien?

 • Waar liggen nieuwe kansen?

Nieuw samengesteld gezin

Een nieuw samengesteld gezin wordt nooit meer een kerngezin. Krampachtig vasthouden aan ‘het klassieke voorbeeld’ werkt vaak contraproductief. Wanneer ouders verliefd op elkaar worden, hebben kinderen daarom niet meteen een klik met hun stiefouders. Het proces om te evolueren naar een goed functionerend, nieuw samengesteld gezin duurt meestal tussen de 4 en de 7 jaar en vraagt heel wat inzet en creativiteit van alle betrokkenen. Vaak gaat dit niet van zelf en kan ondersteuning door een gezinstherapeut helpend zijn.

Enkele voorbeelden van vragen die binnen een nieuw samengesteld gezin naar boven kunnen komen, en waar binnen een gezinstherapie rond gewerkt kan worden:

 • Welke (ouder)positie neem ik best in tegenover de kinderen van mijn partner?

 • Zouden we al gaan samenwonen of wachten we best nog een tijdje?

 • Wat doen we samen als gezin en wat niet?

 • Op welke manier gaan we om met de ex-partners of nieuwe partners?

 • Wat doe ik als mijn stiefkind me niet aanvaardt en ons zelfs uit elkaar lijkt te willen drijven?

 • Hoe ga ik om met een stiefkind dat jaloers is op mijn positie tegenover mijn partner?

 • Waar zitten krachten en kansen voor ons nieuwe gezin?

Opvoedingsondersteuning bij opvoedingsproblemen

Elke nieuwe fase in het gezin (nieuwe geboorte, overgang naar peuter/kleuter, overgang naar lagere school, pubertijd) brengt nieuwe vragen, zorgen en soms ook opvoedingsproblemen met zich mee. Vaak vindt het gezin doorheen de tijd wel een nieuwe manier van omgang met deze uitdagingen. Maar soms is er ook behoefte aan wat opvoedingsondersteuning. Een orthopedagoog of therapeut kan dan samen met de ouder(s) op zoek gaan naar een oplossing.

Enkele voorbeelden van vragen die zich tijdens de opvoeding van kinderen kunnen stellen, en waar binnen een gezinstherapie rond gewerkt kan worden:

 • Hoe ga ik om met een huilbaby?

 • Hoe kan ik mijn kind zindelijkheid helpen worden?

 • Wat kan ik doen aan moeilijk eetgedrag of kinderen die selectief eten (bv. geen groene groente)?

 • Hoe ga ik om met een rebelse peuter (de “terrible two’s”)?

 • Hoe ondersteun ik een kind dat kampt met nachtmerries of slaapproblemen?

 • Hoe en wanneer breng ik seksuele voorlichting aan?

 • Hoe ga ik om met een puber (ongehoorzaam, spijbelen, experimenteren met drugs, ...)?

 • Hoe help ik een kind dat zich niet goed in haar/zijn vel voelt of ongelukkig is?

 • Kan ik leren om gemakkelijker regels op te kunnen leggen en consequent te blijven?

 • Hoe leer ik los te laten en toch ook grenzen stellen?

 • Wat moet ik doen als het opvoeden me echt te zwaar valt en ik geen energie meer heb?

De ouders zijn dé expert van hun kind, daar vertrekken we van. Samen zoeken waar de knelpunten liggen en proberen we daarna ondersteunende maatregelen te formuleren om de opvoeding opnieuw soepeler te laten verlopen.

Rouw

Rouw is een normale reactie van een persoon of familie op het verlies van een iemand die van betekenis was. Toch is er een grote verscheidenheid in rouwreacties. Ieder individu, ieder gezin en iedere cultuur gaat op een andere manier om met verlies. Binnen de therapie trachten we ruimte te maken voor de verschillende verhalen, voor ieders ervaring van het verlies. Voor vele families veroorzaakt dit verschil een vorm van lijden. Samen kan er gezocht worden naar hoe jullie daar als familie mee verder kunnen.

Enkele voorbeelden van vragen tijdens een rouwproces binnen een gezin naar boven kunnen komen, en waar binnen een gezinstherapie rond gewerkt kan worden:

 • Wat willen en wat kunnen jullie samen delen?

 • Hoe wil je omgaan met de verschillen in rouw?

 • Wie zijn de steunfiguren waarop ieder terug kan vallen?

 • Waar zit de (veer)kracht van elk individu apart en van jullie als gezin?

 • Hoe zijn rollen en posities binnen het gezin veranderd sinds het verlies?

 • Waar zitten mogelijkheden tot groei na het verlies?

Trauma

Wanneer iemand uit een gezin een traumatische ervaring oploopt heeft dit een impact op het gehele gezin. Alle relaties binnen het gezin worden er rechstreeks of onrechtstreeks door geraakt. Een trauma kan door de buitenwereld veroorzaakt worden (een ongeluk, ontheemding, ...) maar kan ook binnen het gezin ontstaan (mishandeling, misbruik, ...). Elk individu reageert echter verschillend op een traumatische ervaring. De een wordt ziek, de ander niet. Sommigen herstellen op eigen kracht en anderen dragen het hun hele verdere leven mee.

Enkele voorbeelden van vragen die bij de verwerking van een trauma binnen een gezin naar boven kunnen komen, en waar binnen een gezinstherapie rond gewerkt kan worden:

 • Wat betekent het trauma voor ieder individu afzonderlijk?

 • Wat is de impact van het trauma voor de relaties in jullie gezin?

 • Hoe kunnen jullie elkaar en het slachtoffer ondersteunen?

 • Wie of wat kunnen hulpbronnen zijn ter ondersteuning?

ADHD, gedragsproblemen, emotionele problemen, ontwikkelingsstoornis

Wanneer bij je kind een gedragsprobleem (bv. ADD of ADHD), een emotioneel probleem (bv. depressie) of een ontwikkelingsstoornis (bv. autisme) wordt vastgesteld, wordt je hele gezinsleven door elkaar geschud.

Hoe ga je als gezin om met deze diagnose? Alle gezinsleden hebben eigen vragen en zorgen. Hoe kan je je gezinsleden helpen om zich aan te passen aan de noden van uw kind? En hoe kunnen jullie als ouders omgaan met de emoties en de onmacht, de bezorgdheid over de toekomst, de onwetendheid of het onbegrip in jullie omgeving?

Enkele voorbeelden van diagnoses of situaties waar binnen een gezinstherapie rond gewerkt kan worden:

 • ADD en ADHD

 • Autisme

 • Gedragsproblemen

 • Hoogbegaafdheid

 • Psycho-somatische klachten of stressklachten

 • Depressie

 • Opzettelijke zelfverwonding

 • Zelfmoord gedachten

Pesten op school en pestgedrag

Eén op vijf Vlaamse kinderen wordt gepest op school. De gevolgen van gepest worden kunnen gaan van eenzaamheid, een laag zelfbeeld, verminderde schoolprestaties tot zelfs fysieke klachten.

Enkele voorbeelden van vragen die naar boven kunnen komen bij pestgedrag, en waar binnen een gezinstherapie rond gewerkt kan worden:

 • Wat kan je als ouder doen als je kind gepest wordt?

 • Hoe kan je zijn/haar angsten en verdriet verlichten als ouder?

 • Wat moet je doen als je kind andere kinderen pest?

Gezinstherapeuten in ons team

Heb je nog vragen of wil je liever meteen een afspraak maken?
Aarzel dan vooral niet om ons te contacteren.

Wij streven we er naar om altijd de beste oplossing voor uw situatie te vinden. Het team bij Traject is zorgvuldig samengesteld om u ook bij te kunnen staan bij andere aspecten van de situatie of het probleem waar u met onze psychologen en psychotherapeuten aan wil werken.

Vanuit deze visie bekijken we bij Traject een probleem altijd als een geheel.