Groepspraktijk met psychologen, psychotherapeuten, relatietherapeuten, seksuologen, bemiddelaars en coachen op de grens van Leuven met Kessel-lo en Heverlee.
Groepspraktijk met psychologen en therapeuten in Leuven.

Loopbaan coach en arbeidscoach

Onze wereld verandert in sneltempo, voortgestuwd door een economie die steeds dynamischer wordt en steeds hogere eisen aan ons stelt. Het is niet altijd gemakkelijk om op deze stroom mee te drijven en tegelijk ook zelf je koers te bepalen.

Loopbaan coaching kan jou helpen om de uitdagingen in je professionele leven aan te gaan, met jou als uitgangspunt. Niet je job, maar jij moet centraal kunnen staan om tot een win-win situatie te komen waarin jij in evenwicht bent met je job en omgekeerd. Watn pas wanneer jij gelukkig bent in je job, kan je die job optimaal en efficient uitoefenen.

In loopbaancoaching gaan we op zoek naar jouw evenwicht.

Individuele loopbaanbegeleiding en coaching

Je job maakt een groot deel van je leven uit en vormt mee je persoonlijkheid. Toch zijn er heel wat mensen die hun werk niet graag doen en zich elk dag met tegenzin naar hun werkplek sleuren. Het is niet eenvoudig om hier verandering in te brengen. Vaak brengt dit stress met zich mee, want de twijfel tussen je huidige job behouden of op zoek gaan naar iets dat je gelukkiger kan maken brengt heel wat onzekerheid met zich mee.

Via de individuele coaching werken we aan persoonlijke ontwikkeling- en groeiprocessen. Stress, een hoge werkdruk, een burn-out, een moeilijke privésituatie, een reorganisatie of faalangst kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat je werkplek een stressfactor in je leven is geworden.

Enkele voorbeelden van vraagstukken die bij loopbaancoaching aan bod komen:

Via de coaching gaan we op zoek naar een evenwicht en naar wat jij nodig hebt om goed te functioneren op je werk. Op deze manier kan je werk opnieuw een zinvolle uitdaging worden waar je voldoening uit kan halen. Dit zorgt niet alleen voor een meerwaarde voor jezelf, maar ook voor de organisatie waar je voor werkt.

Teamwerking

Samenwerken is een kunst. Om tot een goed team te komen, dient er vaak een lange weg te worden afgelegd waarin met veel vallen en opstaan gezocht wordt naar een evenwicht tussen de verschillen van alle teamleden en de vooropgestelde doelen. De mate waarin een team er in slaagt om hierin een goed evenwicht te vinden speelt niet alleen een grote rol in het behalen van de doelstellingen, maar ook in de sfeer op de werkvloer.

Binnen een team efficient op elkaar inspelen, taken verdelen en verantwoordelijkheden dragen is echter niet gemakkelijk. Vaak komen er ergernissen aan de oppervlakte en ontstaan er conflicten. Ook wanneer de verschillen niet tot conflicten leiden kunnen ze onderhuids meespelen en de krachten van een team ondergraven.

Enkele voorbeelden van vragen waarmee een loopbaan coach jullie kan helpen:

Een arbeidscoach is opgeleid om een team te helpen haar eigen kracht te vinden en dankzij dynamiek en evenwicht aan efficientie te winnen.

Leiding geven

Als leidinggevende sta je voor de opgave een team te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen die jouw superieuren formuleren. Het verzoenen van deze doelstellingen met de verwachtingen of noden van je team, is vaak geen gemakkelijke evenwichtsoefening. In moeilijke omstandigheden kunnen gevoelens van eenzaamheid, machteloosheid je parten spelen. Of misschien krijg je af te rekenen met onbegrip of schuldgevoelens.

Leiding geven is een zoektocht naar jouw eigen leiderschapsstijl. Je omgang met je collega's, maar ook jouw visie op het nemen van beslissingen en jouw aanpak bij het nemen van onvoorziene hindernissen. Leiding geven stopt dus niet bij delegeren, sturen of controleren. Het vraagt een houding die werkt bij jezelf, bij je team en bij je directie. Alle neuzen in dezelfde richting krijgen is een hele uitdaging.

Enkele voorbeelden van vragen waarmee een loopbaan coach je kan helpen:

Een arbeidscoach is opgeleid om leidinggevenden te ondersteunen bij hun missie om teams of organisaties tot bij de vooropgestelde doelen te krijgen, rekening houdend met de noden van alle betrokkenen en zonder daarin zichzelf te verliezen.

Training en infosessies op maat

Er zijn heel wat andere thema's waarin een loopbaan coach een organisatie of een team ondersteuning kan bieden. Een loopbaan coach kan jullie ook bijstaan bij heel specifieke problemen, noden of situaties.

Zo kan een loopbaan coach een training of infosessie verzorgen rond een onderwerp waar behoefte aan is op de werkvloer. Dit kan gaan over een inhoudelijk stuk van een teamdag. Een infosessie rond problematieken op het werk. Ondersteuning bij teams.

Enkele voorbeelden zijn:

Een arbeidscoach is opgeleid om organisaties en teams te ondersteunen daar waar het nodig is.

Loopbaan coachen in ons team

Heb je nog vragen of wil je liever meteen een afspraak maken?
Aarzel dan vooral niet om ons te contacteren.

Kies een loopbaancoach uit het Traject team: Of bekijk het hele Traject team.

Wij streven we er naar om altijd de beste oplossing voor uw situatie te vinden. Het team bij Traject is zorgvuldig samengesteld om u ook bij te kunnen staan bij andere aspecten van de situatie of het probleem waar u met onze loopbaan coachen aan wil werken.

Vanuit deze visie bekijken we bij Traject een probleem altijd als een geheel.

naar boven