Groepspraktijk met psychologen, psychotherapeuten, relatietherapeuten, seksuologen, bemiddelaars en coachen op de grens van Leuven met Kessel-lo en Heverlee.
Groepspraktijk met psychologen en therapeuten in Leuven.
team > Cinthe Lemmens

Cinthe Lemmens - Groepspraktijk Leuven

Cinthe Lemmens, Gezinstherapeut
Cinthe Lemmens - gezinstherapeut, relatietherapeut.
E-mail: cinthe[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]praktijk[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]-traject
Telefoon: 0494/18.73.93 (ook therapie via skype mogelijk)
Adres: groepspraktijk Traject - Tiensesteenweg 1, 3010 Kessel-Lo (Leuven)
Wegbeschijving: open onze contact pagina, of toon op kaart vanuit Leuven, Kessel-Lo, Heverlee of te voet van Leuven station

Gezinstherapie als systeemtherapie

Binnen de therapie werk ik vanuit een systeemtheoretisch kader. Dit is een stroming binnen de psychotherapie, waar een individu gezien wordt als deel van een groter geheel, een systeem. Een systeem is een groep van minstens 2 mensen die in contact staan met elkaar.

Je bewegen in een systeem kan een bron van vreugde, plezier of welbevinden zijn, maar het kan ook frustraties of verdriet met zich meebrengen. Iedereen maakt deel uit van systemen: je gezin, je relatie, je familie, je werk, een vereniging, de sportclub, de samenleving, een culturele gemeenschap.

Als systeemtherapeut zoek ik samen met jullie uit hoe onderlinge relaties verlopen, hoe jullie in verbinding en interactie gaan met elkaar, waar het moeilijk loopt, maar ook waar het wel goed loopt. Samen zoeken we uit wat jullie krachten zijn en waar de kansen liggen voor jullie gezin. We onderzoeken hoe jullie ondersteund kunnen worden.

Tijdens een eerste gesprek maak ik graag tijd voor een (uitgebreide) kennismaking. We verkennen de meldingsvraag en proberen deze zo helder mogelijk te krijgen. De kennismaking laat me ook toe om het perspectief van elk van de gezinsleden te begrijpen.

Therapie bestaat er eerder uit om ieders krachten en de krachten van jullie gezin zichtbaar te maken, naar boven te halen dan dat er een pasklare oplossing zal geboden worden. Het verbeteren van de onderlinge communicatie en het versterken van het probleemoplossend vermogen van het gezin als geheel, hebben vaak een duurzamer resultaat dat ook in de toekomst zijn vruchten af kan werpen. Zelf geloof ik sterk in de mogelijkheden van ieder mens op zich en de expertise die in elk gezin schuilt.

Gezinstherapie bestaat vooral uit gesprekken. Soms werk ik met genogrammen (een soort van familie-stamboom), duplo-opstellingen, creatieve opdrachten, spelletjes ... Dit is afhankelijk van gezin tot gezin. Ik wil ook al eens kleine opdrachten mee naar huis geven.

Meestal werk ik met het gezin in zijn geheel. Soms kunnen er aparte oudergesprekken of kindergesprekken ingelast worden.

De frekwentie van de gesprekken spreken we samen af. Meestal beginnen we met 1 keer per week of 1 keer om de 2 weken om nadien langzaamaan af te bouwen.

Relatietherapie

"De dynamiek in een partnerrelatie is als twee rivieren die zich in één stroomgebied samenvoegen, hetgeen uiteraard turbulentie veroorzaakt om vervolgens in een gezamenlijke bedding hun loop te vervolgen en in een delta aan de kust uit te waaieren." (Handboek Systeemtherapie)

Deze uitspraak vind ik erg sprekend en herkenbaar, zowel in mijn werk als relatietherapeut, als in mijn eigen leven. In een relatie komen 2 mensen samen met hun eigen levensgeschiedenis, familiale achtergrond, goede en slechte ervaringen uit het verleden. Vaak ontstaan er patronen van met elkaar omgaan, die soms heel warm en fijn kunnen zijn, maar ook voor heel wat ellende kunnen zorgen. Ieder heeft zijn 'pijnplekken' en als de ander deze niet kent, of er te weinig rekening mee houdt, kan dit tot nieuwe kwetsuren, frustraties leiden. Koppels kunnen in een impasse terecht komen, waar ze, ondanks dat beide partners elkaar echt graag zien, niet uit geraken. Het gevoel van contact en verbinding lijkt volledig zoek. Net degene die zo belangrijk voor je is of was, ben je ergens onderweg kwijt geraakt. Eenzaamheid komt in de plaats van verbondenheid.

Binnen relatietherapie gaan we op zoek naar deze patronen, welke vraag en (hechtings)behoefte erin verstopt zit. We zoeken en werken om onze verwijten, terugtrekken, ... om te zetten in een concrete vraag. We zoeken naar een nieuwe manier van omgaan en praten met elkaar en hoe we deze kunnen vasthouden. (Emotionally Focused Therapy)

Voor meer info: www.eft.nl of www.eft-belgium.org .

Verder nodig ik koppels uit om te spreken over hun seksuele relatie. Nadenken over hoe een seksuele relatie loopt, zowel als ze als fijn als wanneer ze als moeilijk wordt ervaren, levert soms een ander perspectief op. Het is heel goed mogelijk dat de seksuele relatie parallel loopt met de emotionele relatie. Een gemis aan contact en verbinding kan leiden tot zorgen op seksueel vlak. Toch is dit zeker niet altijd zo en stoten we soms op een paradox. Partners spreken dan over een fijne en warme relatie, maar lopen toch vast op seksueel gebied. Omgekeerd zijn er ook partners die hun seksleven als 'goed' omschrijven, maar ontevreden zijn over de emotionele binding. Een verbetering van de seksuele relatie kan een effect hebben op de emotionele relatie, maar andersom heeft een verbetering van de emotionele band vaak een positief effect op het seksuele. Zelf vind ik dit ( het spreken over seksualiteit, verlangens, fantasie, erotiek, passie en begeerte, ...) een boeiende invalshoek om naar een relatie te kijken, en dit bespreekbaar te maken. Uiteraard respecteer ik de grenzen die mensen aangeven, ook in het praten hierover.

Bi-culturele relaties, het onderzoeken en bespreken van verschil maar vooral ook gelijkenissen hierin boeien me ook enorm.

Liefst zie ik jullie als koppel samen in therapie komen, maar uit ervaring weet ik dat dit niet altijd (van het begin) mogelijk is. Individuele begeleiding kan dan eventueel ook.

Ook alle vragen rond eenzaamheid, het niet-hebben of kunnen houden van een relatie behoren tot mijn werkterrein.

Individuele therapie

Het systeemtheoretisch kader biedt een stevige en veelzijdige houvast in het kijken naar en spreken met mensen. Het onderzoeken van zorgen en problemen vanuit dit relationeel perspectief brengt ons bij ervaringen die we hadden als kind, jongere, volwassene, ... Vaak is het nodig om terug te kijken om te begrijpen en te kunnen vooruitkijken. Toch is het voor mij belangrijk om in het 'nu' te werken, hoopvol kijkend naar de toekomst.

Zowel jongvolwassenen als volwassenen kunnen bij mij terecht met heel diverse problemen: verwerking van echtscheiding, relatiebreuken, verlieservaringen, levensvragen, grote veranderingen in je leven, moeilijke ervaringen uit het verleden, alleen zijn/voelen, seksuele zorgen zoals verminderd libido, onzekerheid, negatief zelfbeeld....

Ook als je moeite hebt met het aangaan en/of behouden van (liefdes)relaties ben je van harte welkom.

Binnen het kader van onze groepspraktijk Traject word ik ook actief bijgestaan door een team van collega therapeuten, coachen en bemiddelaars. Hierdoor kunnen wij je als team ook professionele ondersteuning bieden voor andere aspecten van je situatie, als dit nodig zou zijn.

Cinthe Lemmens

"On ne voit bien qu' avec le coeur. l' Essentiel est invisible pour les Yeux" (Le Petit Prince)

Ik ben geboren in Genk, 1971. Samen met mijn partner en 4 kinderen woon ik in Kessel-lo. De kinderen zijn tussen de 4 en 18 jaar oud, van eentje ben ik plus-mama.

Stage-en vrijwilligerswerk deed ik in de jongeren-adviescentra (JAC) van Genk, Brussel en Leuven. Wat ik hier vooral leerde is het afstemmen, in-tunen op de leefwereld van kinderen en jongeren.

Ik werkte 18 jaar als lesgever in Centrum Basiseducatie Brusselleer. Ik begeleidde (moeder)groepen in verschillende contexten: op de school van de kinderen, binnen opleidings en -tewerkstellingsprojecten, in de gevangenis, ... Ik was hier ook werkzaam als vertrouwenspersoon (ongewenste intimiteiten en pesterijen op het werk).

Momenteel werk ik deeltijds in CVO Brussel, waar ik opleider en procesbegeleider ben (individueel en in groep) in de opleiding 'Ervaringsdeskundige in de kansarmoede en sociale uitsluiting'. Vanuit mijn werk in deze opleiding groeide mijn interesse, passie voor wie mensen zijn, van welke systemen ze deel uitmaken en hoe deze systemen in beweging kunnen worden gebracht.

Ik spreek Nederlands, Frans vlot, maar het is niet mijn moedertaal, en red me in het Engels. Na een eerste gesprek (Engels, Frans) bespreek ik graag even kort of we elkaar voldoende begrijpen om goed te kunnen werken. Ook mensen met andere culturele achtergrond zijn van harte welkom!

Indien het opportuun is, werk ik ook via skype.

Opleiding en ervaring

  • Maatschappelijk assistent, Sociale Hogeschool Heverlee

  • Opleiding Systeem -en familie psychotherapie IPRR Mechelen

  • 5-daagse opleiding 'Contextueel denken' bij Paul Heyndrickx (Balans)

  • EFT-basistraining (Emotionally Focused Therapy) onder begeleiding van Sue Johnson en Karin Wagenaar (April 2014)

  • Opleiding tot vertrouwenspersoon (Mensura)

  • Voortgezette opleiding volwassenenonderwijs (3-jarige opleiding)

  • Stage in JAC Genk en Brussel

  • Vrijwilligerswerk in JAC Leuven

  • Humaniora: Grieks-Latijn, waaraan ik een grote liefde voor levens- en andere verhalen heb overgehouden

  • Procesbegeleiding, individueel en in groep, CVO-Brussel

naar boven