Groepspraktijk met psychologen, psychotherapeuten, relatietherapeuten, seksuologen, bemiddelaars en coachen op de grens van Leuven met Kessel-lo en Heverlee.
Groepspraktijk met psychologen en therapeuten in Leuven.
team > Helena Van Steenbrugghe

Helena Van Steenbrugghe - Groepspraktijk Leuven

Helena Van Steenbrugghe, Psychotherapeute
Helena Van Steenbrugghe - Psychotherapeute.
E-mail: helena[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]praktijk[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]-traject
Telefoon: 0478/51.36.33
Adres: groepspraktijk Traject - Tiensesteenweg 1, 3010 Kessel-Lo (Leuven)
Wegbeschijving: open onze contact pagina, of toon op kaart vanuit Leuven, Kessel-Lo, Heverlee of te voet van Leuven station

Integratieve Psychotherapie

Als integratief psychotherapeut vertrek ik vanuit een groeimodel. Klachten of symptomen zijn er niet zomaar. We kijken naar de behoeften die eronder zitten, naar wat er in de weg zit en wat er versterkt kan worden zodat groei terug vanzelf op gang kan komen. Groeien is van binnenuit meer jezelf worden.

Hierbij hanteer ik een ervaringsgerichte aanpak. Zowel je gedachten, gevoel, als je lichaam worden betrokken in de therapie. Op een zachte, rustige manier. Werkelijke verandering doordringt deze verschillende lagen. Lichaamsgerichte aandacht heeft een belangrijke plek in de therapie. Hiernaast kan ik ook methodieken uit de aandachtstherapie of beeldende therapie inzetten, afhankelijk van je noden.

In de therapie wordt je hele zelf dus betrokken. Dit houdt ook in dat we zowel oog hebben voor wat moeilijk loopt als voor je kwaliteiten, je hulpbronnen en wat je energie geeft. Therapy is not just fixing what is broken, it is nurturing what is best. (Seligman en Csikszentmrihalyi) 

Tegelijk is therapie zoeken naar een weg met wat niet te 'fiksen' valt. Het is zoeken naar hoe je vanuit jezelf, met de mensen rond je, in de omstandigheden die gegeven zijn en als deel van het grotere geheel, een groter gevoel van welzijn kan gaan ervaren. Vaak is het een weg van overleven naar leven.

Thema's waar ik in het bijzonder affiniteit mee heb: traumaverwerking, (structurele) dissociatie, psychosomatische klachten, energieverlies, emotieregulatie en coping, hechting, gedurige vage klachten, veel inzichten hebben en toch niet in beweging raken, angst en depressie, geaardheid, zelfbeeld en zelfwaarde, zingeving, grenzen, verlies, ...

Aandachtstherapie

Aandacht is op zich een proces. Als je aandacht aan iets geeft, wordt het verder gebracht. Daarom is met aandacht bij jezelf vanbinnen zijn zo krachtig. (Gendlin) 

De rode draad in aandachtstherapie is de houding van waaruit je kijkt. Het heeft te maken met wakker zijn, aanwezig zijn in het moment zelf, bij wat er zich op dat moment afspeelt. Je oefent om dit op een open, milde manier te doen. Je zou kunnen zeggen dat je er bij bent met een heldere geest en een open hart.

In de eerste plaats vertrekken we vanuit jezelf. Je bekijkt jezelf met oprechte interesse, steeds opnieuw, zonder te oordelen. Je maakt verbinding met je lichamelijke voelen en tegelijk met meer dan dat. Je oefent in aanwezig zijn bij wat zich aandient aan gewaarwordingen, gevoelens, gedachten, beelden, …   Je krijgt meer en meer toegang tot diepere lagen van jezelf. Het vertrouwen in je waardevolle kern groeit.

Soms staan we stil bij je gedachten. Je leert hoe je met de gedachtestroom om kan gaan. Je leert ook uit je hoofd te stappen en in het nu aanwezig te zijn.

Vanuit deze houding kan je niet enkel jezelf maar ook wat rond je is tegemoet treden.

We maken gebruik van oefeningen uit mindfulness, lichaamsgerichte aandacht, meditatie of relaxatie. Soms vertrekken we vanuit metaforen, verhalen, archetypen, gedeelten van het zelf of visualisaties. Of we trekken de natuur in.

Wat de manier van werken ook is, het gaat erom dat het je dichter brengt bij wie je in wezen bent. In aandachtstherapie gaat het om zijn, aanwezig zijn. Tegelijk is het de uitvalsbasis voor wat je doet in je leven. Je leert meer en meer bewust te kiezen hoe je omgaat met wat onder je aandacht komt. 

Aandachtstherapie is groeien in bewust-zijn en bewust-doen.

Beeldende therapie

Beeldend aan de slag gaan, is een andere vorm van onderzoeken, uiten en in beweging komen dan via woorden. Het is een taal erbij naast de gesproken taal. 

Je vertelt iets in het beeld en tegelijk vertelt het beeld jou ook iets, meer dan wat je er bewust in stak. Het werkstuk is een soort spiegel van zowel bewuste als onbewuste  stukken van jezelf. 

Als je naar je werk kijkt, kunnen er wel woorden komen die passen of kan je nieuwe inzichten krijgen. Soms was vooral het maken zelf van belang, spreekt het beeld voor zich.

Binnen het kader van onze groepspraktijk Traject word ik ook actief bijgestaan door een team van collega therapeuten, coachen en bemiddelaars. Hierdoor kunnen wij je als team ook professionele ondersteuning bieden voor andere aspecten van je situatie, als dit nodig zou zijn.

Helena Van Steenbrugghe

Ik heb jarenlang groepen begeleid rond onder andere seksueel misbruik, dissociatie, eetproblemen en geaardheid. Hier ontwikkelde ik een groot respect voor de kracht die in elk van ons schuilt. Een immense veerkracht en innerlijke wijsheid. Ik voel ontzag voor het leed dat mensen meedragen en tegelijk heb ik veel vertrouwen in de mogelijkheid er een weg mee te vinden.

Ook ik ging mijn weg. Eén die nooit af is.

Voor mij is het een voorrecht deel uit te mogen maken van het proces dat iemand doorloopt. Ik voelde het verlangen om niet enkel groepen maar ook individuen te begeleiden. Dit zorgde dat ik de groepsbegeleidingen ging afbouwen en me meer en meer op individuele psychotherapie ging richten.

Vanuit mijn eigen ervaringen en de verhalen van anderen, is het besef en belang van 'verbinding' centraal komen te staan. In mijn persoonlijk leven toont het zich bijvoorbeeld in mijn pogingen om duurzamer te leven. In mijn praktijk zal ik aandacht hebben voor verbinding tussen: 

 • lichaam, gevoelens en gedachten,
 • verleden, heden en toekomst,
 • binnen- en buitenkant,
 • verschillende hersengebieden,
 • wat verloren is en wat leeft,
 • jezelf en anderen of grotere gehelen,
 • verschillende delen van jezelf,
 • ...

Ik hou van eenvoud, ga op zoek naar zuiverheid en echtheid. Naar de essentie van dingen, daar waar soms veel verlies is maar ook leven en kracht om te groeien en te helen.

Als therapeut probeer ik mens te zijn bij mijn cliënten. In de grond zijn we gelijk. Ik denk eerder in termen van professionele nabijheid dan professionele afstand. Dit neemt niet weg dat ik kwaliteit erg belangrijk vind, me blijf bijscholen en supervisie en intervisie volg.

Opleiding en ervaring

 • EMDR. Integrativa. (2021, in opleiding)
 • EXAT. Trauma- Informed Expressive Arts Therapy. (Level 1, Level 2, Polyvagal-focused and Sensorimotor Art Therapy) Trauma-Informed Practices and Expressive Arts Therapy Institute. (2020-2021 i.o.)
 • Guided Drawing: Geleid bilateraal tekenen als bottom- upmethodiek bij traumaverwerking. Institute for Sensorimotor Art Therapy. (Basis verdieping, 2020)
 • 4- jarig Postgraduaat Integratieve en Humanistisch- Experiëntiële Psychotherapie, Academie voor Humanistische en Integratieve Psychotherapie i.s.m. VIVES. (2020)
 • Training behandeling van complexe dissociatieve stoornissen fase 1, RINO Groep Utrecht. (2019, verdieping 2020)
 • Jaaropleiding traumaverwerking, Educatieve Academie. (2019)
 • Jaaropleiding rond functionele (psychosomatische) klachten, AIHP. (2018)
 • vzw- Anaktisi: organisatie ter ondersteuning van personen met een verleden van seksueel misbruik.
  • Begeleiding groepssessies rond structurele dissociatie. (2019-2021)
  • Begeleiding groepssessies en creatieve workshops rond seksueel misbruik. 2015-2021)
  • Voorzitter. (2016- 2019)
 • Jaaropleiding rond herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid, VIVES. (2016)
 • Creatief therapeut en counselor als zelfstandige in bijberoep. (2015-2017)
 • Jaaropleiding Counseling in Existentieel Welzijn, KULeuven. (2015)
 • 4- jarige opleiding Creatieve Therapie, VSPW Balans. (2015)
  • Specialisatie beeldende therapie.
  • Specialisatie aandachtstherapie: methodieken als lichaamsgerichte aandacht, mindfulness, relaxatie, meditatie, werken met delen van het zelf, in de natuur, ...
 • Labyrint-vzw en Holebi-jongerenvereniging EnOf: Onthaal en groepsbegeleiding rond thema geaardheid, coördinatie onthaalteam. (2007-2016)
 • Bachelor Maatschappelijk Werk, Sociale School Heverlee. (2006)
 • 20-tal vakken uit de opleiding Psychologie, KULeuven.

Europees Certificaat voor Psychotherapie. European Association for Psychotherapy.

Lid beroepsvereniging ABP-BVP.

Lid ESTD. European Society for Trauma and Dissociation.

naar boven