Groepspraktijk met psychologen, psychotherapeuten, relatietherapeuten, seksuologen, bemiddelaars en coachen op de grens van Leuven met Kessel-lo en Heverlee.
Groepspraktijk met psychologen en therapeuten in Leuven.

Een groepspraktijk met visie

In onze praktijk willen we dat iedereen aan bod kan komen en elke vraag een antwoord krijgt.

Wanneer je kiest voor onze groepspraktijk, wil je in de eerste plaats geholpen worden. Dat beseffen we bij Traject maar al te goed. Daarom is de samenstelling van ons team bewust heel breed gekozen. Op die manier kunnen onze therapeuten, coachen en bemiddelaars terugvallen op de complementaire ervaring en expertise van de collega's.

In de praktijk kan het soms ook nuttig blijken om je door te verwijzen naar iemand met een andere specialiteit. Soms gebeurt dat omdat een bepaald probleem uit meerdere lagen bestaat, en het bijvoorbeeld interessant kan zijn om naast je therapeut ook een bemiddelaar in te schakelen. Het kan ook zijn dat je beter gebaat bent met een andere vorm van therapie of dat de stijl van een andere therapeut beter aansluit bij jouw persoonlijkheid.

Dankzij de verscheidenheid aan invalshoeken kan een doorverwijzing dikwijls binnen onze groepspraktijk zelf gebeuren. Door een hechte samenwerking binnen het team verlopen dergelijke doorverwijzingen dan vlot en efficient, en hoef je niet telkens je verhaal helemaal opnieuw te vertellen.

Ook met vragen die we niet direct binnen de praktijk zelf kunnen beantwoorden, willen we je verder helpen. We onderhouden persoonlijke contacten met collega's van andere disciplines. Onze praktijk is voornamelijk gericht op het mentaal welzijn, maar voor moeilijkheden op medisch of lichamelijk vlak helpen we je graag op weg via ons extern netwerk van artsen, psychiaters, kinesitherapeuten en andere specialisten. De behandeling gebeurt dan verder in overleg tussen alle betrokkenen.

Zo is bij ons het geheel veel meer dan de som van de delen.

Wij geloven er in

Werken als hulpverlener is vaak een moeilijke evenwichtsoefening. Aan de ene kant willen we je zoveel mogelijk als mens respecteren: wie je bent, je waarden en normen, je gevoelens en je verlangens, je verleden en je keuzes. Aan de andere kant moeten we je soms uit durven dagen om naar binnen te kijken, de pijnpunten op te zoeken of stukken van jezelf in vraag te durven stellen. Het is voor een therapeut, coach of bemiddelaar altijd opnieuw zoeken naar de juiste balans voor jouw situatie en jouw persoonlijkheid.

Therapie of bemiddeling bestaat dan ook voor een stuk uit het scheppen van een unieke context die in dagelijkse leven ontbreekt: al je gedachten en gevoelens kunnen aan bod komen, zonder de soms beoordelende context van je omgeving. Omdat de dingen los van je leven-van-alle-dag bekeken kan worden, onstaat er soort van veilige omgeving waarin je echt jezelf mag zijn. Zo kunnen alle aspecten van je situatie in alle openheid aan bod komen en worden de juiste omstandigheden gecreëerd om echt met jezelf of met je situatie aan de slag te kunnen gaan.

Zo kunnen we elke dag opnieuw mensen helpen om de capaciteiten en de mogelijkheden in zichzelf en hun omgeving te ontdekken, om met moed vooruit te durven kijken en het evenwicht in hun leven te herstellen.

Want wij geloven in de kracht van groei en verandering die ook in jou verankerd zit.

Het Traject team.

naar boven