Groepspraktijk met psychologen, psychotherapeuten, relatietherapeuten, seksuologen, bemiddelaars en coachen op de grens van Leuven met Kessel-lo en Heverlee.
Groepspraktijk met psychologen en therapeuten in Leuven.
team > Sieglinde Meganck

Sieglinde Meganck - Groepspraktijk Leuven

Sieglinde Meganck, Klinisch psychologe - psychotherapeute
E-mail: sieglinde[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]praktijk[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]-traject
Telefoon: 0496/18.68.80
Adres: groepspraktijk Traject - Tiensesteenweg 1, 3010 Kessel-Lo (Leuven)
Wegbeschijving: open onze contact pagina, of toon op kaart vanuit Leuven, Kessel-Lo, Heverlee of te voet van Leuven station

Doctor in de Klinische Psychologie - psychotherapeute.

"Je kan een mens niets leren,
je kan hem alleen leren
het te ontdekken in zichzelf"
(Galileo Galilei)

Iedereen kent het gevoel van wel eens vast te lopen in zijn of haar functioneren. De klachten die hij of zij vertoont kunnen erg divers zijn, alsook de onderliggende betekenis(sen) ervan. Soms zijn die klachten in die mate ontregelend dat men nood heeft aan therapeutische ondersteuning. Ik volg hierbij het bio-psycho-sociaal model.

Vanuit mijn ervaring, weet ik dat :

 • persoonlijkheidskenmerken (bijvoorbeeld erg perfectionistisch ingestelde mensen)

 • de persoonlijke ervaringen die mensen hebben gekend tijdens hun levensloop en die op de een of andere manier op een bepaald moment worden "getriggerd" in het hier en nu

 • de steeds complexere maatschappij en de eisen die dat met zich meebrengt (bijvoorbeeld: meer presteren met minder middelen kan leiden tot een burn-out)

 • ingrijpende gebeurtenissen zoals een trauma of een verliessituatie

kunnen leiden tot psychische klachten die de persoon overweldigen.

De klachten die dit alles met zich mee kunnen brengen, zijn dan ook erg divers, maar kennen meestal wel hun betekenis vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief. Ik probeer samen te zoeken naar de onderliggende betekenis van de klacht. Klachten kunnen onder meer zijn: depressie, angsten, paniek, psychosomatische klachten, burn-out, rouw, verlatingsangst, post-traumatische stressstoornis, hechtingsproblematiek, identiteitsproblemen, verslaving, persoonlijkheidsproblemen, onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen, relatieproblemen. Waarom de ene een angststoornis ontwikkelt en de andere een psychosomatische problematiek kan doorheen de therapie, een gezamenlijk zoekproces, duidelijk worden.

Voor mij is het belangrijk om naast de klachten en de psychische kwetsbaarheid ook ruimte te creëren om eigen krachten te (her)ontdekken die het mogelijk maken keuzes te maken in functie van herstel en in functie van het probleemoplossend vermogen te versterken. Verder vind ik het helend en terecht om te benadrukken dat een persoon lijdt aan een bepaalde psychische kwetsbaarheid maar er zich niet mee identificeert (bijvoorbeeld: i.p.v. "ik ben depressief": "ik lijd aan een depressie").

Individuele psychotherapie

Ik begin een therapie met een uitgebreid gesprek over de klachten, de hulpvraag en de voorgeschiedenis. Ik bekijk samen met jou hoe we aan jouw zorgvraag kunnen voldoen. Het is op voorhand moeilijk in te schatten hoeveel sessies dit in beslag zal nemen. Soms komen doorheen de therapie nieuwe werkpunten naar boven, waardoor bijsturing van de doelstellingen noodzakelijk kan zijn.

Hoewel ik psychodynamisch geschoold ben, is mijn therapeutische werkwijze veeleer eclectisch. Dit betekent dat ik vanuit de diverse psychotherapeutische stromingen zorg op maat wil bieden, beantwoordend aan ieders hulpvraag en therapeutische mogelijkheden.

Mensen vanaf 16 jaar zijn welkom, alsook volwassenen en ouderen. Dankzij mijn jarenlange ervaring heb ik ervaring met erg uiteenlopende psychische problemen: burn-out en depressie, stemmingsstoornissen, angststoornissen met al dan niet paniekaanvallen, klachten van spanningen en stress, hyperventilatie of sociale angsten, faalangst, verlatingsangst of bindingsangst, hechtingsstoornis, traumaverwerking en post-traumatisch stresssyndroom (PTST), onzekerheid en weinig zelfvertrouwen, identiteitsproblemen, problemen in de persoonlijke ontwikkeling, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving, psychose, rouw bij verlieservaringen (echtscheiding, overlijden,), emotionele problemen, psychiatrische problemen, psychosomatische klachten (waaronder onder meer CVS en fibromyalgie), levensbeschouwelijke vragen.

Misschien herken je jezelf niet in deze "diagnoses", een diagnose is ook geen stempel: ik bekijk voornamelijk de betekenis en de samenhang met je eigen levensgeschiedenis en/of ervaringen. Vanuit dit terugblikken, kunnen we opnieuw vooruitkijken en opnieuw perspectief te maken, ditmaal zonder lijdensdruk of het gevoel vast te zitten.

Het is mijn overtuiging dat je als persoon zelf de regie over je traject doorheen de therapie in handen hebt en dat het mijn taak als psychotherapeut is om je doelstellingen te helpen verwezenlijken door gepaste en transparante communicatie/feedback en door het aanreiken van "tools" om met bepaalde problemen om te gaan.

Binnen het kader van onze groepspraktijk Traject word ik ook actief bijgestaan door een team van collega therapeuten, coachen en bemiddelaars. Hierdoor kunnen wij je als team ook professionele ondersteuning bieden voor andere aspecten van je situatie, als dit nodig zou zijn.

Sieglinde Meganck

Ik ben geboren te Mortsel in 1963, gehuwd en moeder van 2 zonen en 2 plusdochters. Allen hebben hun vleugels reeds uitgeslagen.

Al van tijdens mijn middelbare studies werd ik geboeid door de verschillen tussen de mensen, zelfs al kwamen ze uit hetzelfde gezin. Ik stelde me toen nog vrij kinderlijke vragen zoals: waarom is zij de populaire en wordt de andere buitengesloten (jawel: ik dateer nog uit de tijd dat de scholen niet gemengd waren), waarom kijkt zij altijd zo triestig, waarom komt zij nooit buiten en gaat ze niet naar feestjes (toen kon men nog niet zeggen dat ze verknocht waren aan computerspelletjes, want een computer bestond nog niet), waarom mag zij 's avonds niet naar huis, maar moet op internaat, ... Het was voor mij de evidentie zelf dat ik meer wilde weten over hoe iemand is geworden wie hij nu is. Van daaruit leken me de studies psychologie vanzelfsprekend.

Ik heb mijn diploma in de klinische psychologie behaald aan de K.U. Leuven (1987) waarna ik verder ben gedoctoreerd aan dezelfde universiteit. Vanaf 1987 heb ik steeds gewerkt als zelfstandige in bijberoep.

Ik heb 16,5 jaar gewerkt op een open opname afdeling in een psychiatrisch centrum (PZ Duffel), waar mensen een eerste opname kenden. Hier heb ik veel expertise opgedaan in het klinisch werken met diverse psychische problemen, alsook vanuit mijn werk als zelfstandige in bijberoep. Nadien heb ik het genoegen gehad om een nieuwe afdeling te starten in PC Sint-Amedeus in Mortsel.

In september 2017 heb ik besloten dat ik het meest voldoening put uit mijn werk als zelfstandige: verschillende mensen met verschillende problemen en een verschillende geschiedenis, levend in een verschillende situatie. Deze zoektocht heeft me altijd sterk geboeid en me geïnspireerd in mijn werk. Vandaar dat ik me nu steel als volledig zelfstandige.Naast mijn werk op mijn thuisadres, zocht ik een bijkomende werkplek daar waar mijn tweede thuis is, namelijk Leuven, waar ik lang heb gewoond en waar mijn zoon en plusdochter nu wonen.

Mijn moedertaal is Nederlands. Ik heb een aantal jaren in Brussel gewerkt wat volledig Franstalig was, waardoor mijn Frans behoorlijk goed is. Ook in het Engels kan ik me goed beredderen.

Opleiding en ervaring

 • Middelbaar onderwijs: Latijn-wetenschappen in de O.L.Vrouw Presentatie te Sint-Niklaas

 • Master in de klinische psychologie aan de K.U.Leuven

 • Stage in Sint-Rafael in Leuven (deeltijds ambulante dienst, deeltijds ambulant op de afdeling huwelijk en gezin)

 • Aggregaat studie aan de K.U.Leuven

 • Doctoraat in de vorm van assistent aan de K.U.Leuven

 • Opleiding tot psychoanalytisch therapeut, met onder meer een leeranalyse (dit betekent dat je zelf enkele jaren tot 3 keer per week een psychoanalytische psychotherapie volgt met als doel meer zich te krijgen op je eigen functioneren)

 • Docent aan de Benelux-stichting (psychopathologie en psychodiagnostiek)

 • Postacademische vorming psychodiagnostiek

 • Diverse vervolmakingscursussen zoals: mindfulness, PANNS, SCID, EMDR (veelal in de vorm van studiedagen)

 • Voormalig lid van de ethische reflectiecommissie te Duffel (voor de regio Mechelen)

 • Voormalig vrijwillig onderzoek medewerker aan de K.U.Leuven

 • Voormalig lid van de werkgroep wetenschappelijk onderzoek te Duffel onder leiding van professor Dr B. Sabbe

 • Voormalig lid van de werkgroep euthanasie te Mortsel

 • Voormalig oprichter van de werkgroep psychodiagnostiek (Duffel)

naar boven