Groepspraktijk met psychologen, psychotherapeuten, relatietherapeuten, seksuologen, bemiddelaars en coachen op de grens van Leuven met Kessel-lo en Heverlee.
Groepspraktijk met psychologen en therapeuten in Leuven.
team > Martine Brenard

Martine Brenard - Groepspraktijk Leuven

Martine Brenard, Integratief psychotherapeut
Martine Brenard - Integratief psychotherapeut.
OPGELET: stopt einde mei bij Traject
E-mail: martine[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]praktijk[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]-traject
Telefoon: 0479/51.17.92
Adres: groepspraktijk Traject - Tiensesteenweg 1, 3010 Kessel-Lo (Leuven)
Wegbeschijving: open onze contact pagina, of toon op kaart vanuit Leuven, Kessel-Lo, Heverlee of te voet van Leuven station

Integratief psychotherapeut

'Luister naar je hart. Dat kent alles, omdat het afkomstig is van de ziel van de wereld en daar ooit naar zal terugkeren.' (Paulo Coelho)

In ons leven zijn we allemaal op zoek naar geluk en naar de zin van ons bestaan. We streven er naar om onszelf te ontplooien en te komen tot een betere versie van onszelf. Kwaliteit van leven dragen we hoog in ons vaandel. Echter, het leven loopt niet altijd van een leien dakje. Naast momenten van vreugde, plezier en geluk, krijgen we ook te maken met tegenslagen en periodes waarin we het niet meer zien zitten. Hulp van buitenaf kan ons dan helpen om het leven opnieuw aan te kunnen.

In mijn eigen leven heb ik ontdekt hoe belangrijk het is om een balans te vinden tussen lichaam en geest, tussen draagkracht en draaglast. Een leven leiden doe je met vallen en opstaan. Vallen op zich is niet erg, maar het is wel belangrijk om weer te kunnen opstaan om je weg verder te zetten. Hiervoor heb je de nodige veerkracht nodig. Opstaan, in je kracht komen en ontdekken wat je talenten en je mogelijkheden zijn. Vanuit je kracht (opnieuw) met je talenten en mogelijkheden aan de slag gaan en iets kunnen betekenen voor jezelf, de ander en de samenleving.

Integratieve psychotherapie

Ik vertrek vanuit de integratieve psychotherapie die holistisch is: de werkelijkheid wordt gezien als één groot geheel die uit meerdere dimensies bestaat. Bovendien is de werkelijkheid relationeel: lichaam, geest en omgeving hebben een invloed op elkaar. Ze zijn met elkaar verbonden. Gedachten, ervaringen, handelingen, ... zijn gehelen op zich, maar maken tegelijkertijd ook deel uit van andere gehelen (van een gezin, van een cultuur, ...). Denkpatronen, gevoelens, levensstijl, relaties en omgevingspatronen werken op elkaar in en beïnvloeden ons welzijn.

Elk op zich zijn we autonome, scheppende wezens en geven we mee vorm aan onze omgeving. Tegelijkertijd zijn we er ook van afhankelijk en mee verbonden.

Als we kijken naar interactie en relatie, kijken we niet alleen naar de uiterlijk waarneembare buitenkant, maar ook naar de wisselwerking tussen het innerlijke (lichaamssensaties, gedachten, verlangens, gevoelens) en de levenssituatie en naar de intrapsychische processen (de interactie tussen ons denken, voelen en willen).

Verwerking van een chronische ziekte

Als maatschappelijk werker heb ik een jarenlange ervaring in de psychosociale begeleiding van personen met M.S. (Multiple Sclerose) in hun thuissituatie en verder ook als begeleider van gespreksgroepen. Doorheen deze tewerkstelling heb ik geleerd wat het is om met een chronische ziekte - met beperkingen en met verlieservaringen - om te gaan en wat dit betekent voor de persoon zelf en voor zijn omgeving.

Naast begeleiding op vlak van administratie en wegwijs maken in sociale wetgeving groeide bij mij het verlangen om diepgaande begeleidingen te kunnen doen rond de verwerking van de ziekte. Dat was ook de reden waarom ik enkele jaren geleden gekozen heb om een opleiding te volgen als integratief psychotherapeut.

Je lijdt aan een ziekte, maar je bent deze ziekte niet. Je hebt een depressie, maar je bent ze niet. Ook als je lijdt aan een chronische aandoening of als je psychisch gekwetst bent, heb je nog vele mogelijkheden om gelukkig te zijn.

Individuele psychotherapie

In een eerste gesprek neem ik de tijd om te luisteren naar je verhaal waarin we je aanmeldingsvraag proberen helder te krijgen en we samen bekijken welk doel je wenst te bereiken. Als integratief therapeut kijk ik vanuit verschillende perspectieven, waarbij ik zowel rekening houd met jouw eigenheid (jouw wensen, ervaringen, belevingen, gedachten, overtuigingen, waarden, ...) en dit gerelateerd aan de context (o.a. gezin en familie van herkomst) en het systeem waarin je leeft (huidige gezin, werksituatie, vrije tijd, ...).

We gaan samen op zoek naar de ondersteuning die je nodig hebt en de methode die daarbij het meest passend is. Als integratief psychotherapeut werk ik met elementen vanuit verschillende therapeutische stromingen (gesprekstherapie, creatieve therapie, contextuele therapie, systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie, NLP, ...).

Ik bied therapie aan jongeren, volwassenen en ouderen. De problematiek kan van diverse aard zijn: verwerking van leven met een chronische ziekte, individuele verwerking van relationele problemen, verlieservaringen en rouw, depressie, burn-out, psychosomatische klachten, emotionele problemen, laag zelfbeeld, zingevingsvragen en kwaliteit van leven.

Ik geloof er in dat wie je ook bent en wat je ook meemaakt, je de regie van je eigen leven terug in handen kan nemen. Als therapeut is het niet zozeer mijn taak om kant en klare oplossingen te bieden. Wel ga ik samen met jou op zoek naar krachten en hulpbronnen die het je mogelijk maken om met bepaalde problemen om te gaan en je doelstellingen te verwezenlijken.

Hoelang een begeleiding precies zal duren, is vooraf moeilijk te bepalen en spreek ik in onderling overleg met je af. Een belangrijke leidraad hierin is dat je opnieuw over voldoende mogelijkheden beschikt om op eigen kracht terug verder te gaan.

Ook de frequentie van de gesprekken spreken we samen af. Meestal is dat in het begin 1 keer per week of 1 keer om de 2 weken om daarna geleidelijk aan af te bouwen.

Ook goed om weten is dat Praktijk Traject rolstoeltoegankelijk is (drempelhulp - oprijplaten).

Sommige mutualiteiten geven een tussenkomst voor psychotherapie onder bepaalde voorwaarden.

Binnen het kader van onze groepspraktijk Traject word ik ook actief bijgestaan door een team van collega therapeuten, coachen en bemiddelaars. Hierdoor kunnen wij je als team ook professionele ondersteuning bieden voor andere aspecten van je situatie, als dit nodig zou zijn.

Martine Brenard

Ik ben geboren in Genk in 1962. Ik ben gehuwd en samen hebben we 5 kinderen.

Kort na mijn studie maatschappelijk werk in 1983 heb ik ervoor gekozen om via een vrijwilligersorganisatie een jaar op uitwisseling te gaan naar het buitenland. Hier leerde ik op eigen benen staan en verruimde ik mijn kijk op de wereld.

Mijn stage als maatschappelijk werker heb ik gelopen in de Paxkliniek van het Universitair Psychiatrisch Centrum St.-Camillus in Bierbeek. Reeds in die tijd was ik ervan overtuigd dat men iemand niet moet gelijkstellen aan zijn ziekte maar een individu moet benaderen vanuit verschillende perspectieven, rekening houdend met zijn mogelijkheden. (Hem dus niet etiketteren als dé psychiatrische patiënt.)

Vanaf 1988 ben ik aan de slag gegaan bij de vzw MS-Liga Vlaanderen, waar ik tot op heden nog steeds werk (deeltijds).

Tijdens mijn opleiding als integratief psychotherapeut heb ik ervaring opgedaan met jongeren met kwetsuren binnen TEJO Mechelen (Therapie voor Jongeren - vrijwilligerswerk).

Omdat ik de meerwaarde zie van werken in teamverband heb ik ervoor gekozen om te werken in een groepspraktijk.

Het is mijn overtuiging dat ieder mens in zijn leven kwetsuren oploopt. Het leven draagt lijden in zich en kent pijn en verdriet. Lijden mag echter niet blijven duren. Pijn en verdriet daarentegen mogen blijven bestaan als zij hun plaats maar krijgen.

Opleiding en ervaring

 • Humaniora: Wetenschappelijke B, O.L.V. van Banneux-Lyceum, Genk
 • Maatschappelijk assistente, Sociale Hogeschool Heverlee
 • Stage in Universitair Psychiatrisch Centrum St.-Camillus Bierbeek (1983)
 • Vervangingsopdracht als opvoedster in Jeugddorp 'Monte Rosa' - Kessel-Lo (1984)
 • Korte tewerkstellingsprojecten als maatschappelijk assistente, Jeugddienst Gemeente Genk (voorjaar 1985 en najaar 1986)
 • Uitwisselingsjaar in Zweden (1985-1986)
 • Tewerkstelling bij Télé-Service/Teledienst (Telefooncentrale, Home-Info, Voedselbank, Télé-Secours) in Brussel (1987-1988)
 • Tewerkstelling als maatschappelijk assistente bij MS-Liga Vlaanderen vzw (van 1988 tot heden)
 • Permanente vorming 'Persoonlijk leiderschap' - 5-daagse opleiding, KHLeuven (2012)
 • NLP-Practioner - jaaropleding, Het Ontwikkelingsinstituut (2013 - 2014)
 • 4-jarige opleiding Integratieve Psychotherapie, Interactionele Vormgeving, Educatieve Academie Antwerpen-Berchem (2014 - 2018)
 • Allerhande korte trainingen en workshops (familieopstellingen, systemische opstellingen, narratieve therapie, kort oplossingsgerichte therapie, zandspeltherapie, suïcidepreventie, emotioneel lichaamswerk, ...)
 • Vrijwilligerswerk bij Tejo Mechelen (2016 - 2018)
 • Voice Dialogue Facilitator Basisopleiding (najaar 2018), Voice Dialogue Instituut
 • Lid van de beroepsvereniging Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (V.V.T.I.V.)
naar boven