Groepspraktijk met psychologen, psychotherapeuten, relatietherapeuten, seksuologen, bemiddelaars en coachen op de grens van Leuven met Kessel-lo en Heverlee.
Groepspraktijk met psychologen en therapeuten in Leuven.
team > Barbara Van Dael

Barbara Van Dael - Groepspraktijk Leuven

Barbara Van Dael, Psychotherapeut en orthopedagoog
E-mail: barbaravandael[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]praktijk[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]-traject
Telefoon: 0485/80.44.09
Adres: groepspraktijk Traject - Tiensesteenweg 1, 3010 Kessel-Lo (Leuven)
Wegbeschijving: open onze contact pagina, of toon op kaart vanuit Leuven, Kessel-Lo, Heverlee of te voet van Leuven station

Psychotherapeut en orthopedagoog 

“It’s only in the heart that one can see rightly, what is essential is invisible to the eye”

Antione De Saint-Exupery - Le petit Prince

Werken met gezinnen en kinderen vanuit een systemische kijk 

Vanuit een diep gevoel van gelijkwaardigheid van elke mens, benader ik kinderen als gelijk- en volwaardig. Het grote verschil met volwassenen is de fase van ontwikkeling waar ze in zitten.

Elke ouder hoopt zijn/haar kind een fijne thuis en de beste steun te kunnen bieden. Niet alleen om het leven aan te kunnen, maar ook ten volle van het leven te genieten. Door allerlei factoren kan dat helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn als men verwacht of gehoopt had :

 • De eigenheid van het kind kan voor vragen zorgen: een aangeboren handicap, ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D, ASS, …), leerproblemen, geaardheid, genderidentiteit, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid,... 
 • Gezinsfactoren kunnen een impact hebben op het welzijn van één of meerdere kinderen: het fysiek en psychisch welzijn van de ouders en de andere kinderen, echtscheiding, plaats in het (nieuw)samengesteld gezin, positie ten opzichte van broers en zussen,...
 • Externe factoren kunnen een rol spelen: ziekte, ongeval, vroeggeboorte, overlijden van een naaste, trauma, verhuis, moeilijke situaties op school of in vriendschappen,...
 • ...

Afhankelijk van de factoren die het evenwicht en het welzijn verstoren, zal mijn aanpak verschillen. Vaak spelen ook verschillende factoren op elkaar in. Ik werk vanuit een systemische kijk op mensen, gezinnen. Wat één iemand meemaakt in een gezin heeft invloed op iedereen. Dit wilt niet zeggen dat telkens iedereen van het gezin aanwezig moet zijn. We werken met wat er is en wat mogelijk is. En soms is dat ook rouwen om wat niet (meer) mogelijk is. Bovendien werk ik graag met het netwerk en de krachten die reeds aanwezig zijn rond de persoon, het gezin. Voor kinderen denk ik daarbij ook aan de school. Samen kan je altijd meer en de uiteindelijke bedoeling is om de sessies (opnieuw) overbodig te maken.

Verloop : in een eerste gesprek bakenen we af waar we aan gaan werken. We bespreken of en hoe we iedereen hierbij betrekken. Soms houdt dit in dat ik iemand een aantal sessies individueel zie. Soms zie ik een deel van het gezin, of juist iedereen. We leggen samen een traject vast en evalueren dit. Daarna bekijken we hoe we verder gaan. Sommige zaken kunnen vrij snel een nieuwe wending krijgen. Voor andere is meer tijd nodig. Ik kan dat niet altijd op voorhand inschatten, maar indien mogelijk geef ik wel een indicatie.

Gezinnen in al hun unieke samenstellingen en met kinderen en jongeren van alle leeftijden zijn welkom.

Individuele therapie - creatief werken 

‘Creativiteit is de zin van het leven als uitgangspunt stellen’ William Brakman

Net als iedere sneeuwvlok is ook ieder individu uniek. Een goed therapeutisch proces valt of staat met de kwaliteit van vertrouwen en verbinding die gemaakt kan worden tussen therapeut en cliënt. In mijn ervaring heb ik veel gewerkt met mensen waarbij dit vertrouwen in een veilige verbinding juist beschadigd is. Daarin heb ik mogen leren vertrouwen op het volgen van de kleine of grote signalen die mensen aangeven om te laten zien wat voor hen werkt en wat niet. Ook mijn vertrouwen in het potentieel van elke mens is alleen maar toegenomen. Iedere mens is zijn eigen grootste heler. Wat ik kan doen, is terug verbinding maken hiermee.

In die verbinding is de taal waarin de cliënt zich kan uitdrukken erg belangrijk. En omdat ieder individu uniek is, is een therapeutisch proces ook steeds een creatief, niet vooraf bepaald proces. Naast de verbale taal zijn er nog zovele talen waarin we toegang kunnen krijgen tot wat nood heeft om gezien en gehoord te worden. Ik richt me in de therapie op veel verschillende ‘talen’ en hun boodschappen: non-verbale taal, de taal van het lichaam, dromen, werken met vormen, kleuren en klei,... en zoek met jou de taal die ‘zin’ heeft of opnieuw zin creëert, afgestemd op jouw leeftijd en belevingswereld. 

Wat we aandacht geven, groeit. Iets ‘taal’ geven krijgt bewustzijn, en dat waar we bewust van zijn, daar kunnen we mee leren omgaan. 

Dit kan op heel concrete niveaus van het leven, vb: slaapproblemen, nachtmerries of intensief dromen, fysieke klachten, gedragsproblemen, …

Of meer onderliggende lagen vb: een terugkerende dynamiek in (werk)relaties, aanhoudende schuld of minderwaardigheidsgevoelens, perfectionisme, omgaan met grenzen, dader en slachtoffer dynamieken, ... 

Of op het zijnsniveau : de zin van leven, lijden, ziekte, dood, de plaats en vorm van spiritualiteit,... 

Natuurlijk lopen al deze niveaus in het dagelijks leven door elkaar en werken ze op elkaar in. We werken op dat niveau dat voor jou het meeste zin heeft en geeft.

In individuele sessies zijn mensen welkom vanaf 6 jaar. 

Binnen het kader van onze groepspraktijk Traject word ik ook actief bijgestaan door een team van collega therapeuten, coachen en bemiddelaars. Hierdoor kunnen wij je als team ook professionele ondersteuning bieden voor andere aspecten van je situatie, als dit nodig zou zijn.

Barbara Van Dael

Ik ben geboren in 1974, getrouwd en moeder van 3 kinderen, waarvan 1 tweeling. 

Met veel dankbaarheid kijk ik terug op de verschillende opleidingen die ik heb kunnen volgen. Daarnaast had ik vele rijke en gevarieerde ervaringen op werkvlak:  als jongerenwerkster, gon-begeleidster- en coördinator, bemiddelaarster van daders en hun slachtoffers, gezinsondersteuner bij kwetsbare gezinnen, therapeut, keramiste en als droomgids,...

En ook in mijn privéleven :  de (v)echtscheiding van mijn ouders, het overlijden van mijn vader, de fietsreis naar Azië met mijn levenspartner, de kennismaking met het boeddhisme, vele verrijkende momenten in de natuur, creatief kunnen bezig zijn, de geboorte en opvoeding van mijn kinderen,  het leren omgaan met een chronische ziekte, de ontdekking van het boeiende droomleven,... 

Waar ik als kind vol verzet zat tegen alle onrecht en lijden,  leer ik steeds meer om alle ervaringen in het leven als een verrijking te omarmen. Hierin voel ik een grote dankbaarheid naar alle mensen die ik een stuk mee heb mogen begeleiden op hun levenspad en waarvan ik begeleiding heb mogen ontvangen.

Net als bij iedereen zijn het deze ervaringen samen die me gemaakt hebben tot wie ik ben. En ze hebben me ook tot de beslissing gebracht om als therapeut aan de slag te durven gaan. Als uitgangspunt van mijn werk, is het gezamenlijke mens-zijn een cruciaal element.   

Ik heb ervaring opgedaan met een brede waaier aan mensen, problemen en leefwerelden, en diversiteit boeit mij uitermate. Dus ik ben steeds blij om jou te ontmoeten met jouw specifieke manier van zijn.

Opleiding en ervaring

Opleiding:

 • Opleidingsdag Cirkelbegeleider - www.Wehavethechoice.com
 • Opleiding droomgids - De Gulden Snede vzw - Annamaria Bosmans
 • ACT-opleiding (Acceptence en Commitement Therapie) - 6-daagse basisopleiding - ACT-academie
 • Verschillende retraites in het Tibetaans Boeddhisme 
 • Systemisch werken met daders - Interactieve Academie
 • Traumaopstellingen - seminariedagen bij Franz Ruppert
 • Opleiding Dader-slachtofferbemiddeling Alba vzw
 • Jaaropleiding familieopstellingen met gezinnen - Leren Over Leven - Ingrid Dykstra
 • Jaaropleiding familieopstellingen - De Educatieve academie
 • Familieopstellingen in individuele setting - De onderstroom - Jurgen Peeters
 • 4-jarige Lichaamsgerichte therapie opleiding met aandacht voor het innerlijke kind - New Man Academie te Nederland
 • Verschillende cursussen en opleidingen beeldhouwen en keramiek (CVO Brugge, Christiane Zegers, Stedelijke Academie Leuven, Rudie Delanghe,...)
 • Stages : Kinderpsychiatrie en Centrum voor menselijke erfelijkheid, beide te Gasthuisberg
 • Master in de Orthopedagogiek, major gedragsproblemen, minor visuele handicaps

Ervaring:

 • Preventieve Gezinsondersteuning Buurtwerk ‘t Lampeke vzw 2015 - 2019.  

Niet zonder trots en met heel veel dankbaarheid mocht ik meewerken aan de zeer inspirerende trajecten www.hoopverlening.be en www.overbruggen.be . Dit steeds ook in een mooi een samenwerkingsverband met het bredere Leuvense hulpverleningswereld. 

 • Zelfstandig therapeut en keramiste in bijberoep  sinds 2014
 • Dader-slachtofferbemiddeling Alba vzw 2011 - 2015 .  

Hier werkte ik, samen met mijn collega van Arktos, onder andere een vormingstraject uit voor herstelgericht werken op school voor secundaire scholen van Vlaams Brabant. De basisprincipes van herstelgericht werken, die ook terug te vinden zijn in Geweldloze communicatie en Nieuwe Authoriteit, liggen me nauw aan het hart!  

 • Gon Begeleidster en GON-coördinator Windekind 2006 - 2011
 • Fietsreis Leuven - Azië 2004 - 2006
 • Jongerenwerker vzw Stedelijk Jeugdwerk