Groepspraktijk met psychologen, psychotherapeuten, relatietherapeuten, seksuologen, bemiddelaars en coachen op de grens van Leuven met Kessel-lo en Heverlee.
Groepspraktijk met psychologen en therapeuten in Leuven.
team > Eva Parton

Eva Parton - Groepspraktijk Leuven

Eva Parton, Kinderpsycholoog
Eva Parton - kinderpsycholoog.
E-mail: eva[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]praktijk[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]-traject
Telefoon: 0488/33.66.04
Adres: groepspraktijk Traject - Tiensesteenweg 1, 3010 Kessel-Lo (Leuven)
Wegbeschijving: open onze contact pagina, of toon op kaart vanuit Leuven, Kessel-Lo, Heverlee of te voet van Leuven station

Kinderpsycholoog

Als kinderpsycholoog help ik kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen, met relationele problemen, met gedragsproblemen, en met angst of depressie. Dit doe ik, alleszins bij aanvang van de therapie, bij voorkeur samen met het hele gezin, omdat problemen in deze natuurlijke context het makkelijkst ontleed en aangepakt kunnen worden.

Soms lukt het kinderen en jongeren niet om hun ontwikkelingstaken tot een goed einde te brengen: sommige kinderen kunnen niet verdragen van hun ouders gescheiden te worden, durven niet alleen te gaan slapen, willen niet meer naar school gaan, kunnen niet stil op hun stoel blijven zitten, of kunnen hun aandacht niet richten op wat de leerkracht vertelt. Sommige kinderen hebben dan weer moeite om hun eigen persoonlijkheid te ontplooien. In bepaalde gevallen gaat het om een normale ontwikkeling die gewoon wat moeilijker loopt. In andere gevallen is er sprake van echte ontwikkelingsstoornissen. Die zijn moeilijker op te lossen, maar ook daarmee kan je leren leven. Indien nodig verwijs ik door naar gespecialiseerde diensten.

Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen en jongeren hebben te kampen met angsten en intense emoties. Als deze angsten zo groot of deze emoties zo sterk worden dat het kind of de jongere niet meer goed kan functioneren in het dagelijkse leven, dan is er professionele hulp nodig. Samen met het kind of de jongeren en zijn gezin kan ik onderzoeken waar het schoentje wringt, en op welke manier de angsten en de emoties tot normale proporties herleid kunnen worden. Zodat de draad opnieuw opgenomen kan worden en het leven opnieuw aangenaam en de moeite waard wordt.

Soms zijn het vooral de ouders, de school en de brede omgeving die last ondervinden van een kind of een jongere. Ze vinden het kind of de jongere onhandelbaar: hij of zij luistert niet, houdt zich niet aan afspraken, berokkent anderen last of schade. Hoewel kinderen en jongeren die in deze situatie verkeren zelf vaak lijden onder de negatieve reacties die ze oproepen bij hun omgeving, zijn ze niet altijd meteen bereid om aan een oplossing te werken. Het is namelijk niet fijn om als schuldige te worden aangeduid. Bij gedragsproblemen is het dan ook van groot belang dat iedereen de kans krijgt zijn of haar verhaal te brengen. Deze problematiek behandel ik indien mogelijk binnen de context van het gezin. Als dit niet lukt, dan werk ik met wie zelf een hulpvraag heeft en gemotiveerd is om therapie te volgen.

Binnen het kader van onze groepspraktijk Traject word ik ook actief bijgestaan door een team van collega therapeuten, coachen en bemiddelaars. Hierdoor kunnen wij je als team ook professionele ondersteuning bieden voor andere aspecten van je situatie, als dit nodig zou zijn.

Eva Parton

Omdat ik van nature een diepe belangstelling koester voor intermenselijke relaties en voor het therapeutische werken, was het voor mij al snel duidelijk dat ik psycholoog wilde worden. Ik heb mij gespecialiseerd in kinderen en adolescenten, omdat ik voor deze doelgroep een bijzondere affiniteit voel. Mijn werkervaringen als psycholoog hebben me gesterkt in de overtuiging dat problemen van kinderen en jongeren het best aangepakt kunnen worden in de context van het gezin. Sinds ik zelf moeder ben, haal ik nog meer voldoening uit het werken met gezinnen. Wat het werk van een gezinstherapeut zo boeiend maakt voor mij, is dat ieder gezinslid verankerd is in zijn eigen levensfase en een eigen visie heeft op de problematiek.

Opleiding en ervaring

  • In 2010 behaalde ik aan de KU Leuven het diploma Master in de psychologie (afstudeerrichting Klinische en gezondheidspsychologie, optie Kinderen en jongeren). Mijn stage doorliep ik in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus te Vilvoorde.

  • Sinds september 2012 volg ik aan de KU Leuven (Context) de Postgraduaatopleiding Relatie-, Gezins- en Systeemtherapie.

  • In de periode 2010 tot 2013 ben ik als kinderpsycholoog verbonden geweest aan verscheidene Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg: CGG Ahasverus Advies- en Begeleidingscentrum te Asse, RCGG vestiging Holstraat te Gent en CGG Vlaams Brabant Oost te Leuven.

naar boven