Groepspraktijk met psychologen, psychotherapeuten, relatietherapeuten, seksuologen, bemiddelaars en coachen op de grens van Leuven met Kessel-lo en Heverlee.
Groepspraktijk met psychologen en therapeuten in Leuven.
team > Arno Waltmans

Arno Waltmans - Groepspraktijk Leuven

Arno Waltmans, Kinderpsycholoog en gezinstherapeut
OPGELET: gelieve te communiceren per e-mail
E-mail: arno[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]praktijk[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]-traject
Telefoon: 0489/41.25.00
Adres: groepspraktijk Traject - Tiensesteenweg 1, 3010 Kessel-Lo (Leuven)
Wegbeschijving: open onze contact pagina, of toon op kaart vanuit Leuven, Kessel-Lo, Heverlee of te voet van Leuven station

Kinderpsycholoog, gezinstherapeut en traumatherapeut

Leef en laat leven!

In deze complexe wereld is het opgroeien en opvoeden geen eenvoudige zaak. Het volgen van de natuurlijke loop van de ontwikkeling, die voor ieder kind en jongere uniek is, dreigt onder druk komen te staan door de toenemende eisen van de omgeving. Soms weet je ook niet wat er in je kind omgaat en soms weet je kind dat zelf ook niet. Druk kun je als kind en jongere ervaren in verschillende omgevingen, zoals thuis, op school en in je buurt. Daarenboven lijkt als volwassene de druk in onze maatschappij niet af te nemen.

Uitgangspunten bij mijn begeleidingen (individueel en in gezinsverband):

 • Gezonde groei en ontwikkeling gedijen in een voedende omgeving. Een plantje kan je niet dwingen om op een bepaalde wijze te groeien. Met een afgestemde omgeving zal een levend wezen groeien zoals het van binnenuit wil groeien en zich juist dan ontwikkelen tot een krachtig individu.
 • Zulke duurzame veranderingen ontstaan door een bepaalde wijze van zijn bij jezelf en bij de ander (partner, kinderen, ouders, brussen, leerlingen, collega’s, cliënten…). Je gaat dan dieper dan het probleemgedrag aan de oppervlakte.
 • Bij deze wijze van zijn, de grondhouding, ben je warm, openhartig, empathisch, mededogend, aanwezig, in je lijf, geaard, in het hier-en-nu, nieuwsgierig, speels, niet-oordelend, radicaal accepterend en respectvol voor ieders behoeften, gevoelens, verlangens en grenzen.
 • Deze grondhouding leidt niet alleen tot levendigheid en authenticiteit bij de individuen, maar ook tot veilige, hechte relaties en een natuurlijke wederkerigheid en betrokkenheid op elkaar.
 • Je ervaart zelf de waarde van deze grondhouding in de ouder-, gezins- en individuele sessies.

Ik zie de ouders (daarmee bedoel ik alle opvoeders) als spil op weg naar beter voor onze kinderen en onszelf. Vandaar dat ik ouders graag stimuleer om deel te nemen aan de therapie -individueel of in gezinsverband- en bij kinderen en jongeren tot 12 jaar zelfs eerst en mogelijk alleen met de ouders aan de slag ga.

Ik volg in elke sessie dat wat jij en jouw gezin wensen en hopen dat de therapie jullie brengt. Voorop staat dat we samen op pad gaan en dat we de manier waarop samen bepalen met volledige respect voor een ieder. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich zoveel mogelijk op zijn gemak, gehoord en veilig voelt bij het verkennen van lastige thema’s. Oftewel de bovenvermelde grondhouding.

Het is moeilijk om vooraf te bepalen hoeveel sessies nodig zullen zijn om terug op eigen kracht verder te gaan. De leidraad is: zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig en gewenst.

Lichaamsgericht traumatherapeut

Belichaamd leven laat leven!

Ik begeleid kinderen, jongeren en volwassenen, individueel of in gezinsverband, met verschillende therapievormen om de niet-gewenste reactiviteit of triggering op elkaar en de niet-helpende gezinspatronen gaandeweg op te lossen, zodat er weer sprake kan zijn van elkaar echt ontmoeten in het hier-en-nu, van levendigheid en wederkerigheid. Onverwerkte traumatische gebeurtenissen uit het verleden (vaak vroegkinderlijke) liggen aan de basis van deze reactiviteit en ons zenuwstelsel reageert alsof die gebeurtenissen nog steeds plaatsvinden. Therapievormen die werken met de hele persoon, zowel de emoties en de gedachten als het lichaam, zijn dan nodig. Een toenemende belichaming van je ervaring in het hier-en-nu vermindert de reactiviteit en brengt gaandeweg je hoofd, hart en buik op één lijn. Je bent meer in het hier-en-nu en meer in contact met jezelf en met de ander.

Vandaar dat ik -met de integratieve psychotherapie als bedding- verschillende in zwang zijnde effectieve vormen van lichaamsgerichte traumatherapie toepas en me daarin verder specialiseer:

Somatic Experiencing (SE) van dr. Peter Levine

Via gewaarworden en volgen van lichaamssensaties leer je om hooggeladen energieën, ontstaan door kwetsuren uit het verleden, te bevrijden en te transformeren en geef je je lichaam de ruimte om het zelfgenezende vermogen te herstellen. De veerkracht in het zenuwstelsel neemt dan gaandeweg toe. Je raakt minder snel getriggerd in voor jou moeilijke situaties en ervaart meer rust en keuzevrijheid in je doen en laten. Het gebruik van hulpbronnen, je krachten, en het veilig en stapjesgewijs benaderen van de vastzittende spanningen zijn hierbij essentieel.

Neuro-Affective Relational Model (NARM) van dr. Laurence Heller

NARM integreert grondbeginselen van lichaamsgerichte en psychodynamische benaderingen en richt zich op het oplossen van gedragspatronen en diepe overtuigingen over onszelf en anderen die ontstaan zijn als aanpassing aan chronisch niet-ingevulde basisbehoeften (relationeel en ontwikkelingstrauma) en die onze natuurlijke levendigheid en wederkerigheid in de weg staan. Gaandeweg drukt het verleden minder op je en voel je je vrijer en meer jezelf in relatie met de ander.

Gehechtheid en traumahealing van dr. Diane Poole Heller

Diane Poole Heller integreert de grondbeginselen van SE en de hechtingstheorie en richt zich op het ervaren en uitbouwen van een lichamelijk gevoelde veilige hechting bij volwassenen door hechtingskwetsuren uit het verleden innerlijk te herstellen. Gaandeweg verbetert je capaciteit om diepe en langdurige relaties aan te gaan.

Lichaamsgerichte traumatherapie verhoogt het bewustzijn van je lichaam en geest en hun onderlinge wisselwerking. Meestal betekent dit in de therapie het vertraagd richten van je aandacht in het hier-en-nu op je lichaamssensaties, je emoties en je gedachten en op het afronden van wat niet afgerond is: een beweging of een emotie. Soms kan een lichte aanraking een helpende en nodige aanvulling zijn, zeker bij preverbaal trauma.

Integratief psychotherapeut

Integratieve psychotherapie is een traject de diepte in!

Het therapeutische proces kan leiden naar diepere lagen van je psyche. Er zijn verschillende psychotherapiestromingen en elke stroming is gespecialiseerd in een bepaalde laag. De gedragstherapie kijkt bijvoorbeeld alleen naar de buitenkant: het gedrag dat aangeleerd is kan weer afgeleerd worden. Diepere lagen gaan onder meer naar gedachten, diepere gevoelens, de vele vaak tegenstrijdige verlangens in jou, de verbondenheid met anderen en het grotere geheel, de zingeving en de leegte. Met integratieve psychotherapie (Interactionele Vormgeving van Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch) beweeg ik mij tussen de verschillende lagen van diepte en kan ik mij zo beter aanpassen aan jouw wensen en jouw hulpvraag. Dit geldt voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

 • Naast praten en verhalen vertellen maak ik ook gebruik van andere werkvormen, zoals
 • focussen op je lichaamssensaties en emoties in het hier-en-nu, tekenen, bewegingsexpressie, ademhalings- en ontspanningsoefeningen, visualisaties, plaatjes en drama. Zulke taal zonder woorden kan ik iedereen aanbevelen. Het maakt je bewuster van de diepte in jou!

Binnen het kader van onze groepspraktijk Traject word ik ook actief bijgestaan door een team van collega therapeuten, coachen en bemiddelaars. Hierdoor kunnen wij je als team ook professionele ondersteuning bieden voor andere aspecten van je situatie, als dit nodig zou zijn.

Arno Waltmans

In mijn persoonlijk en professioneel leven heb ik een lange weg afgelegd en is mijn hartsverlangen uitgediept om een speciale plek te creëren voor iedere persoon in het gezin en daarbuiten die zij of hij nodig heeft en wenst! Zoals ik al eerder schreef: belichaming vermindert de reactiviteit op elkaar en brengt gaandeweg je hoofd, hart en buik op één lijn. Je gaat van overleven naar leven en laten leven. Op mijn tocht naar mezelf ontdek ik dat mijn verlangen geen statisch eindpunt bereikt, maar zich levenslang verdiept en manifesteert. Ik ga steeds meer in mijn ware kracht staan door vanuit mijn hart te leven. Moediger en deemoediger. Menselijker. Wezenlijker. Krijgt eenieder in het gezin en daarbuiten die speciale plek die het nodig heeft en wenst, dan ontvouwen zich een levendige, creatieve energie en een natuurlijke wederkerigheid en betrokkenheid op elkaar. De grondhouding als levenswijze.

Opleiding en ervaring

Werkervaring:

 • Vanaf januari 2015: integratieve psychotherapie en lichaamsgerichte traumatherapie (individueel en in gezinsverband) bij groepspraktijk Traject te Leuven.
 • Maart 2011 – maart 2015: psychologisch en maatschappelijk begeleiden van gezinnen, koppels en alleenstaanden aan huis bij Tarag vzw te Berlaar.
 • Geheel 2009: Multisysteemtherapie (cognitieve gedrags- en systeemtherapie) aan huis voor gezinnen met een jongere met ernstige gedragsproblemen bij stichting Oosterpoort te Oss.
 • Augustus 2007 – december 2008: behandelcoördinator Begeleid Zelfstandig Wonen voor jongeren vanaf 16 jaar bij Kompaan te Goirle.
 • Januari 2006 – december 2008: telefonisch hulpverlenen aan kinderen en jongeren bij de Kindertelefoon Vlaanderen.
 • November 2004 – februari 2005: psychodiagnostiek Niet-verbale Leerstoornis (NLD) / Asperger bij praktijk Kinderneuropsychologie te Waalre.
 • September 2003 – juni 2004: stage psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren op de afdeling Medische Psychologie van het ziekenhuis Máxima Medisch Centrum te Veldhoven.

Vorming:

 • 2021 – 2022: Clinical strategies for treating abuse (lichaamsgerichte traumatherapie bij verbaal en fysiek geweld en seksueel misbruik) bij Therapy Mastermind Circle van dr. Diane Poole Heller (opleiding van een half jaar).
 • 2020 – 2022: Neuro-affectief Relationeel Model van dr. Laurence Heller (lichaamsgerichte en psychodynamische traumatherapie bij relationeel en ontwikkelingstrauma) bij Bodymind Opleidingen in Nederland (2-jarige opleiding).
 • 2018 – 2020: Somatic Experiencing van dr. Peter Levine (lichaamsgerichte traumatherapie) bij Bodymind Opleidingen in Nederland (3-jarige opleiding).
 • 2017 – 2018: Integratieve rouw- en verliesbegeleiding aan de Educatieve Academie te Berchem (jaaropleiding).
 • Januari 2017: Basisopleiding EMDR deel 1 (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) bij Integrativa (4 dagen).
 • 2012 – 2016: Interactionele Vormgeving van Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch (integratieve psychotherapie) aan de Educatieve Academie te Berchem (4-jarige opleiding).
 • Januari 2009: Multisysteemtherapie vanuit de MST-organisatie (5 dagen).
 • 2001 – 2004: klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit van Tilburg (4-jarige opleiding).
 • 1992 – 1999: arbeids- en organisatiepsychologie aan de Open Universiteit Nederland (4-jarige opleiding; afgestudeerd op het thema burnout). Mijn psychologievorming in Nederland met twee hoofdrichtingen is in Vlaanderen gelijkwaardig verklaard aan ‘licentiaat in de psychologie’. Tevens heb ik in België een visum als klinisch psycholoog.
 • 1983 – 1988: technische informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven (4-jarige opleiding; afgestudeerd op het thema ontwerpen van informatiesystemen).