Groepspraktijk met psychologen, psychotherapeuten, relatietherapeuten, seksuologen, bemiddelaars en coachen op de grens van Leuven met Kessel-lo en Heverlee.
Groepspraktijk met psychologen en therapeuten in Leuven.
team > Arno Waltmans

Arno Waltmans - Groepspraktijk Leuven

Arno Waltmans, Kinderpsycholoog en gezinstherapeut
E-mail: arno[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]praktijk[SPAM-BESCHERMING-VERWIJDER-DIT]-traject
Telefoon: 0489/41.25.00
Adres: groepspraktijk Traject - Tiensesteenweg 1, 3010 Kessel-Lo (Leuven)
Wegbeschijving: open onze contact pagina, of toon op kaart vanuit Leuven, Kessel-Lo, Heverlee of te voet van Leuven station

Kinderpsycholoog en gezinstherapeut

speciale thema's: verlies, rouw en hechtings- en relationele trauma

In deze complexe wereld is het opgroeien en opvoeden geen eenvoudige zaak. Het volgen van de natuurlijke loop van de ontwikkeling, die voor ieder kind en jongere uniek is, dreigt onder druk te komen staan door de toenemende eisen van de omgeving. Soms weet je ook niet wat er in je kind omgaat en soms weet je kind dat zelf ook niet. Druk kun je als kind en jongere ervaren in verschillende omgevingen, zoals thuis, op school en in je buurt.

 • Het gaat vaak om lastige onderwerpen, zoals angsten, schaamte, weinig zelfvertrouwen, depressie, zelfdodingsgedachten, verlies, rouw, trauma, lichamelijke klachten waar je psychisch veel last van hebt of waar de arts maar geen lichamelijke oorzaak voor vindt, het is nooit goed genoeg, boosheid, gepest worden, niet meer naar school gaan, ruzies, echtscheiding, je voelt niks meer, niks interesseert je nog, ...
 • Er kan sprake zijn van een ontwikkelingsstoornis, zoals AD(H)D, een gedragsstoornis, Autisme Spectrum Stoornis of een hechtingsstoornis.

De hiermee gepaard gaande emoties kunnen jou als kind of jongere overweldigen: de ene persoon trekt zich terug en de andere persoon vertoont negatief gedrag en rebelleert. Als ouder is het een balansoefening tussen volgen en leiden, wat met het ouder worden van je kind er vaak niet makkelijker op wordt. Als jongere sta je namelijk voor de opgave om te leren je eigen weg te gaan en je eigen hart te volgen.

Ik maak mij sterk om iedere persoon in het gezin die plek in het leven te geven die zij of hij nodig heeft en wenst! We gaan dan ook samen op zoek naar manieren om die speciale plek te creëren. Ieder persoon en ieder gezin is uniek en bezit vele krachten. Door te (her)ontdekken wat je eigen krachten zijn als persoon en als gezin, zul je beter in staat zijn keuzes te maken die passen bij jou en je gezin, zowel nu als in de toekomst. Dit kan betekenen dat ik samenwerk met heel het gezin, met een paar personen en / of met een kind, jongere of ouder alleen. Het kan eventueel betekenen dat we kijken naar het verleden van een ieder. Ook kun je bij mij terecht wanneer je een bepaalde diagnose hebt gekregen of denkt aan een. We kunnen samen verkennen wat deze voor jou en jouw gezin betekent en hoe jullie ermee kunnen omgaan. Voorop staat dat we samen op pad gaan en dat we de manier waarop samen bepalen met volledige respect voor een ieder. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich zoveel mogelijk op zijn gemak, gehoord en veilig voelt bij het verkennen van lastige onderwerpen.

Psycholoog bij stress, burnout en psychosomatiek

De huidige complexe maatschappij heeft niet alleen veel impact op kinderen en jongeren, maar ook als volwassene kan de druk die de omgeving je oplegt je overweldigen. Vaak krijg je dan lichamelijke klachten of worden deze erger. Het kan ook zijn dat je er steeds meer van overtuigd bent dat er een lichamelijke of medische oorzaak moet zijn, maar dat de artsen maar geen kunnen vinden.

 • Je lichaam geeft duidelijke signalen, zoals daar zijn: vermoeidheid, uitgeput zijn, stress, hoofdpijn, nek- of rugklachten, hyperventilatie, ...
 • Je arts of kinesist kan je slechts ten dele helpen.
 • Het kan zijn dat de lichamelijke klachten jouw leven inperken. Het kan zijn dat je privé, in je opleiding of op je werk dreigt vast te lopen.

Psychosomatiek gaat over klachten tussen lichaam en geest, die elkaar over en weer beïnvloeden. Als psycholoog en psychotherapeut wil ik samen met jou de psychische aspecten verkennen en nieuwe wegen zoeken om de lichamelijke klachten te verminderen of om er beter mee te leren omgaan. Ieder persoon is uniek en bezit vele krachten. Door te (her)ontdekken wat je eigen krachten zijn, zul je beter in staat zijn keuzes te maken die passen bij jou en jouw lichaam, zowel nu als in de toekomst.

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie is een traject vanuit je hart!

speciale verdieping: lichaamsgerichte traumatherapie

Het therapeutische proces kan leiden naar diepere lagen van je psyche. Er zijn verschillende psychotherapiestromingen en elke stroming is gespecialiseerd in een bepaalde laag. De gedragstherapie kijkt bijvoorbeeld alleen naar de buitenkant: het gedrag dat aangeleerd is kan weer afgeleerd worden. Diepere lagen gaan onder meer naar gedachten, diepere gevoelens, de vele vaak tegenstrijdige verlangens in jou, de verbondenheid met anderen en het grotere geheel, de zingeving, de leegte en de spiritualiteit. Als integratief psychotherapeut beweeg ik mij tussen de verschillende lagen van diepte en kan ik mij zo beter aanpassen aan jouw wensen en jouw hulpvraag. Dit geldt zowel voor kinderen en jongeren als voor volwassenen. Ik volg in het bijzonder dat wat op de voorgrond staat bij jou tijdens een sessie met jouw hulpvraag op de achtergrond en help jou stil te staan bij de ervaring in het moment om ruimte te creëren voor bewustwording en groei.

 • Naast praten, verhalen vertellen en rollenspelen maak ik ook gebruik van andere werkvormen, zoals
 • tekenen, visualisaties, plaatjes, systeemopstellingen en lichaamsgericht werk. Zulke taal zonder woorden kan ik iedereen aanbevelen. Het laat je spreken vanuit je hart!
 • Somatic Experiencing, de lichaamsgerichte traumatherapie van Peter A. Levine PhD, voor zowel shock trauma als hechtings- en relationele trauma. Via gewaarworden en volgen van lichaamssensaties leer je om hoog geladen overlevingsenergieën, ontstaan door kwetsuren uit het verleden, te bevrijden en te transformeren en geef je je lichaam de ruimte om het zelfgenezende vermogen te herstellen. De veerkracht in het zenuwstelsel neemt dan gaandeweg toe. Je raakt minder snel getriggerd in voor jou moeilijke situaties en ervaart meer rust en keuzevrijheid in je doen en laten. Het gebruik van hulpbronnen, je krachten, en het veilig en stapjesgewijs benaderen van de vastzittende spanningen zijn hierbij essentieel.

Het is moeilijk om vooraf te bepalen hoeveel sessies nodig zullen zijn om terug op eigen kracht verder te gaan. De leidraad is: zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig en gewenst. Ook tussen de sessies door blijf ik bereikbaar om je verder te helpen.

Binnen het kader van onze groepspraktijk Traject word ik ook actief bijgestaan door een team van collega therapeuten, coachen en bemiddelaars. Hierdoor kunnen wij je als team ook professionele ondersteuning bieden voor andere aspecten van je situatie, als dit nodig zou zijn.

Arno Waltmans

In opleiding en werk heb ik een lange weg afgelegd om daar te komen waar ik mij altijd sterk voor heb gemaakt: een speciale plek creëren voor iedere persoon die zij of hij nodig heeft en wenst! Ik heb in mijn leven geleerd dat dit doel geen statisch resultaat is, maar een levenslang proces. Elke dag ga ik hier concreet mee aan de slag en, hoe meer ik dit doe, des te meer het mij lukt om in harmonie te leven met de mensen om mij heen. En juist door in relatie te staan met anderen leer ik mezelf beter kennen! Ik leer dat mijn emoties en gevoelens van mijzelf zijn en niet zomaar een reactie zijn op een ander. Ik ga steeds meer in mijn ware kracht staan door vanuit mijn hart te leven. En in dit spiraalproces leer ik elke dag bij in het zien van niet alleen mijn eigen krachten maar tegelijkertijd ook die van de mensen om mij heen! Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: ieder persoon is uniek is en bezit vele krachten! De kernspreuk in mijn eigen leven en als psychotherapeut is dan ook: laat je hart spreken!

Opleiding en ervaring

Werkervaring:

 • Vanaf januari 2015: integratieve psychotherapie bij groepspraktijk Traject te Leuven.
 • Maart 2011 - maart 2015: psychologisch en maatschappelijk begeleiden van gezinnen, koppels en alleenstaanden aan huis bij Tarag vzw te Berlaar.
 • Geheel 2009: Multisysteemtherapie (cognitieve gedrags- en systeemtherapie) aan huis voor gezinnen met een jongere met ernstige gedragsproblemen bij stichting Oosterpoort te Oss.
 • Augustus 2007 - december 2008: behandelcoördinator Begeleid Zelfstandig Wonen voor jongeren vanaf 16 jaar bij Kompaan te Goirle.
 • Januari 2006 - december 2008: telefonisch hulpverlenen aan kinderen en jongeren bij de Kindertelefoon Vlaanderen.
 • November 2004 - februari 2005: psychodiagnostiek Niet-verbale Leerstoornis (NLD) / Asperger bij praktijk Kinderneuropsychologie te Waalre.
 • September 2003 - juni 2004: stage psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren op de afdeling Medische Psychologie van het ziekenhuis Máxima Medisch Centrum te Veldhoven.

Vorming:

 • 2018-2020: Somatic Experiencing (lichaamsgerichte traumatherapie) bij Bodymind Traumahealing te Nederland (3-jarige opleiding).
 • 2017-2018: Integratieve rouw- en verliesbegeleiding aan de Educatieve Academie te Berchem (jaaropleiding).
 • Januari 2017: Basisopleiding EMDR deel 1 (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) bij Integrativa (4 dagen).
 • 2012 - 2016: Interactionele Vormgeving (integratieve psychotherapie) aan de Educatieve Academie te Berchem (4-jarige opleiding).
 • Januari 2009: Multisysteemtherapie vanuit de MST-organisatie (5 dagen).
 • 2001 - 2004: klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit van Tilburg (4-jarige opleiding).
 • 1992 - 1999: arbeids- en organisatiepsychologie aan de Open Universiteit Nederland (4-jarige opleiding; afgestudeerd op het thema burnout). Mijn psychologievorming in Nederland met twee hoofdrichtingen is in Vlaanderen gelijkwaardig verklaard aan "licentiaat in de psychologie".
 • 1983 - 1988: technische informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven (4-jarige opleiding; afgestudeerd op het thema ontwerpen van informatiesystemen).